iCoach

Een opleidingsprogramma van Child Focus en de FOD Binnenlandse Zaken voor iedereen uit de professionele sector die een veilig en verantwoord gebruik van internet bij jongeren wil stimuleren.

 

✧ Heeft een school u reeds gecontacteerd om tussen te komen op het vlak van online veiligheid? 

✧ Wil u jongeren sensibiliseren voor een goed gebruik van internet? 

✧ Wil u een pedagogisch project opstarten rond sociale netwerken? 

 

Dan is deze informatie voor u bestemd!

Internet is een formidabel instrument met veel opportuniteiten en ontdekkingsmogelijkheden, maar het brengt ook risico’s met zich mee.  

Kinderen op een verantwoorde manier leren omgaan met het Net is geen overbodige luxe. Een recent onderzoek toont aan dat meer dan 70% van de kinderen tussen 9 en 14 jaar één of meerdere accounts heeft op de sociale netwerken. 20% van de Belgische jongeren heeft daarbij geen profielbeveiliging ingesteld. Hun profielen zijn dus voor iedereen zichtbaar.  

Goed nieuws: het thema van de online veiligheid maakt al jaren deel uit van het lesprogramma van de scholen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De pedagogische teams van het basis- en secundair onderwijs willen de jongeren wel sensibiliseren voor een goed gebruik van internet, maar ze weten niet altijd hoe ze dat moeten aanpakken of tot wie ze zich daarvoor moeten richten.   

Child Focus stelt dan ook een vormingsprogramma voor voor leerkrachten en schooldirecties om hen te ondersteunen bij de implementatie van de vorming omtrent de online media in hun lesprogramma. http://childfocus.be/nl/child-focus-academy

Parallel daarmee willen ook vele tussenpersonen, zoals u (maatschappelijk werkers, lesgevers, politieagenten, preventieambtenaren, vrijwilligers, …) de scholen helpen bij de sensibilisering van hun leerlingen voor een veilig en verantwoord gebruik van de online technologieën. Velen van u hebben hierover al lezingen gehouden in scholen, wijkverenigingen of bibliotheken.  

Maar:

Bent u vertrouwd met de online technologieën die voortdurend evolueren?  

Bent u voldoende opgeleid?

Beschikt u over relevante informatie?

Weet u waar u pedagogisch materiaal kan vinden?

Kent u de dienstverlening op dit vlak? 

Heeft u pedagogische ervaring?

 

 

Kinderen sensibiliseren vraagt een grote verantwoordelijkheidszin en een aangepaste didactische benadering.

Met het project iCoach willen Child Focus en de FOD Binnenlandse Zaken een partnerschap tot stand brengen tussen de Politie en de preventiediensten van de gemeenten om de personeelsleden op te leiden die zich willen inzetten voor de online veiligheid van minderjarigen en die willen meewerken aan preventieacties. Concreet, Child Focus Academy stelt een nationaal vormingsprogramma voor, namelijk de module «iCoach». Deze module bereidt u erop voor om het onderwerp van een veilig en verantwoord internetgebruik op een gepaste wijze te bespreken met kinderen, met de educatieve tools van Child Focus. 

De module biedt expertise op het vlak van interneteducatie: er wordt uitleg gegeven over het internetgebruik, de cybertendensen, de opportuniteiten en de risico’s, maar ook, meer pedagogisch gezien, over de technieken van groepsbeheer. De deelnemers zullen eveneens gesensibiliseerd worden voor de visie van Child Focus over interneteducatie. Child Focus baseert zich daarvoor op een positieve communicatieboodschap die vertrouwen uitstraalt, waarbij de opportuniteiten van het web naar voren gebracht worden. De negatieve gevolgen die het internet soms kan hebben, zullen vermeden/beheerst worden dankzij de kritische geest van de jongeren, hun sociale competenties en hun veerkracht. 

Tijdens deze module wordt u gevormd voor het gebruik van twee educatieve tools: het informatief spelpakket "De juiste Click" en "Jungle Web". Dit zijn twee informatieve spelpaketten rond interneteducatie. Deze twee tools vormen het pedagogisch materiaal dat in klassen met jongeren gebruikt zal worden. Na afloop van deze module zal u uitgenodigd worden om u te engageren als "iCoacher" in uw gemeente. Zo wordt u lid van een nationaal iCoach-team. U wordt met andere woorden de referentie om in uw regio workshops te geven van "De juiste Click" en/of "Jungle Web". Als u beslist om "iCoacher" te worden, dan zal u, na uw eerste sessie waarin u door Child Focus gevormd wordt, een erkenning krijgen met het iCoach certificaat. Dit certificaat staat garant voor het delen van een positieve visie en een gedeelde deskundigheid ten aanzien van de online mediageletterdheid van kinderen.

Tot slot brengt dit project de sleutelactoren, Politie en preventiediensten, samen dankzij de creatie van een netwerk van opleiders «iCoach». Het project ondersteunt tevens de steden en gemeenten bij de uitwerking van hun veiligheids- en preventiebeleid wat internet betreft.  

 

In de praktijk is iCoach …

        ➤ een opleiding van een hele dag geleverd door Child Focus en georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Veiligheid en Preventie);

        ➤ een middel om een veilig en verantwoord internetgebruik bij jongeren te stimuleren;

        ➤ een ondersteuning voor de pedagogische schoolteams om online veiligheid te integreren in hun lesprogramma;

        ➤ een kosteloze opleiding; 

        ➤ een certificaat «iCoach»;

        ➤ didactisch materieel om in de scholen uit te delen.

Hoe deelnemen? 

Om de verplaatsingen te beperken zal er in 2016 in elke Belgische provincie een opleiding iCoach georganiseerd worden. Zo kunnen geïnteresseerden in hun eigen werkregio gevormd worden. 

De exacte data en plaatsen zullen zeer binnenkort op deze site beschikbaar zijn. 
Data en locaties die reeds bekend zijn:​

  • 28/03/2017: Zedelgem (West-Vlaanderen) VOLZET
  • 04/04/2017: Genk VOLZET
  • 18/04/2017: Antwerpen VOLZET

U kan reeds inschrijven via onderstaande link. Child Focus contacteert u zo snel mogelijk met aanvullende informatie. 

Voor wie?

Alle personen die de scholen ermee willen helpen een veilig en verantwoord internetgebruik bij minderjarigen te stimuleren of alle personen die reeds door een school gecontacteerd werden om dezelfde redenen: 

        ✔ Politieagenten

        ✔ Preventiepersoneel

        ✔ Preventieambtenaren

        ✔ Leden van de onderwijscellen van de gemeenten 

iCoach is niet geschikt voor maatschappelijk werkers, beroepspedagogen, leraren en docente. Er bestaat een pedagogische vorming in het kader van online mediaopvoeding; namelijk de "Clicksafe" module. 

Vragen? Contacteer Child Focus Academy via training@childfocus.org of via het nummer 02 475 44 11.

Tot zeer binnenkort, 

Het iCoach team

 

     

© 2015 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912