Testament

Door Child Focus op te nemen in uw testament helpt u mee verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen aan te pakken. Zo staat Child Focus dagelijks kinderen en families bij en kunnen wij hen 24/7 helpen. We bieden preventiecampagnes voor jongeren, ouders en leerkrachten en ijveren verder voor betere wetten en een betere leefwereld van kinderen.

Het doel dat Child Focus voor ogen houdt is dat we er zijn voor ALLE kinderen, in voor hen bedreigende situaties - ‘het kind staat altijd centraal’.

Child Focus steunen kan op  twee manieren; u kan een schenking doen bij leven maar u kan Child Focus ook opnemen via uw testament. Zo versterkt u uw engagement naar een betere wereld. U kan bijdragen tot waarden die u belangrijk vindt en u kunt iets blijven betekenen, ook als u er niet meer bent.

Zou u dat willen? Leest u verder?

 

CHILD FOCUS IN UW TESTAMENT

Wat zijn de voorwaarden? De wet legt bepaalde beperkingen op, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u gehuwd? In welk stelsel? Bent u wettelijk samenwonend? Heeft u kinderen?

 

Hoe pak ik het aan?

Eigenhandig of notarieel

Een testament kan eigenhandig geschreven zijn, voorzien van datum en handtekening. Dit testament laat u ook best registreren bij een notaris. Het testament kan ook helemaal door een notaris worden opgesteld. Zo weet u zeker dat alles verloopt zoals u het wenst en valt uw testament zeker in de juiste handen.

 

Soorten legaten

In beide gevallen kunnen de bezittingen naar één of meerdere personen of een organisatie gaan. Een algemeen legaat: alle goederen van uw nalatenschap, behalve het gedeelte dat u op een andere manier nalaat. Een legaat ten algemenen titel: een bepaald percentage van uw goederen. Een bijzonder legaat: een bepaalde som geld of een precies omschreven goed, zoals een huis, een schilderij, een juweel.

 

Het duolegaat

Met het duolegaat vertrouwt u een deel van uw nalatenschap toe aan Child Focus en het andere deel aan uw erfgenamen. Uw dierbaren betalen minder successierechten, zo is dit voor iedereen een win-win formule. Wenst u neven en nichten op te nemen in uw testament, weet dan dat hoe verder de verwantschap tov u is, hoe meer zij successierechten dienen te betalen. Waakt u erover het deel dat aan Child Focus zou toekomen voldoende groot is?

 

Waarom vertrouwen stellen in ons?

In de eerste plaats om ons werk: elk jaar opnieuw helpen we duizenden families en naasten van slachtoffers.

Maar ook omdat Child Focus lid is van VEF, de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving. Deze vereniging wilt de Belgische bevolking morele kwaliteit van de fondsenwerving en transparantie van de rekeningen waarborgen.

Helemaal overtuigd? Dan vermeld u best al onze gegevens:

Child Focus, Stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen
Houba de Strooperlaan 292 – 1020 Brussel
Ondernemingsnummer: 0461.449.289

Wilt u graag hulp bij het opstellen van uw testament, neem dan gerust contact met ons op via service@childfocus.org.

 

© 2015 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912