Jobs

Child Focus is de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen. Om verdwijningen en uitbuiting van minderjarigen te voorkomen en te bestrijden wil Child Focus alle doelgroepen op een proactieve en efficiënte manier opleiden, sensibiliseren en mobiliseren via een reeks educatieve activiteiten. Child Focus is voor indiensttreding binnen de afdeling Communicatie/Cel Creativiteit op zoek naar een Tweetalige Expert Events & Communication (m/v/x) (vanaf juni 2018).

 

De organisatie, gevestigd in Brussel, telt 60 vaste medewerkers naast 550 vrijwilligers actief in het gehele land. Om de fondsenwervingsactiviteit verder uit te bouwen is Child Focus op zoek naar een ervaren professional. Child Focus is een onafhankelijke organisatie en genereert haar inkomsten deels vanuit de overheid en deels vanuit private bronnen, zoals (recurrente) giften van burgers, legaten, financiële sponsoring vanuit het bedrijfsleven, zakelijke samenwerkingsverbanden, tombola’s en solidariteitsacties geïnitieerd vanuit de samenleving. Daarbij wordt gekozen voor diversifiëring, efficiëntie en duurzaamheid. Voor indiensttreding binnen de afdeling Communicatie/ Cel Generositeit is Child Focus op zoek naar een Tweetalige Relatiebeheerder / Fondsenwerver (m/v/x) (onmiddellijke indiensttreding) en een Tweetalige ervaren Verantwoordelijke Fondsenwerving (m/v/x) (vanaf 1 juli 2018).

 

Tweetalige Expert Events & Communication (m/v/x)

Je functie: 

 • Je coördineert de aanwezigheid van Child Focus op beurzen voor professionelen en groot publiek, op festivals en evenementen, bv. Les Solidarités, Salon Education, Pennenzakkenrock etc.
 • Je coördineert een voor events gevormd vrijwilligersteam en treedt op als hun steun en toeverlaat.
 • Je beoordeelt event-voorstellen van derden op hun merites, en indien het tot een samenwerking komt fungeer je als hun aanspreekpunt. 
 • Je staat in voor de evenementiële communicatie. 
 • Je bent betrokken bij de productie-opvolging van bepaalde campagnes zoals de zomercampagne Surf Safe. 
 • Je bent betrokken bij de productie en mediaplanning van bepaalde preventie- en sensibiliseringscampagnes en werkt hiervoor nauw samen met collega’s uit andere afdelingen en met externe partners, zoals mediabedrijven en productiehuizen (bv. www.childfocusrun.be).
 • Je neemt deel aan het wachtsysteem opsporingsaffichage, wat betekent dat je ongeveer één week per maand 24/7 oproepbaar bent.

Je profiel:

 • Je bent vlot tweetalig met een goede kennis van het Engels en je hebt een uitstekende pen in minstens één van de twee landstalen.
 • Je bent thuis in projectmanagement, bent een kei in budgetbeheer en onderhandelt efficiënt met leveranciers en dienstenbedrijven.
 • Je hebt 3 tot 10 jaar nuttige ervaring in een PR- of eventbureau, of in de communicatieafdeling van een bedrijf of (middel)grote social-profit organisatie.
 • Je bent empathisch en geduldig, maar tegelijkertijd besluitvaardig en doelgericht.
 • Je bent creatief, georganiseerd, accuraat en stressbestendig.
 • Occasioneel avond- of weekendwerk schrikt je niet af.
 • Je beheerst zeer goed alle courante software zoals Word en Excel en bovendien hebben de sociale media voor jou geen geheimen.
 • Je hebt een rijbewijs type B.

Wij bieden je:

 • Een inspirerende werkomgeving en gevarieerde job in een dynamische organisatie.
 • Een voltijdse vervangingsarbeidsovereenkomst van ongeveer 6 maanden, te beginnen in juni 2018.
 • Een brutosalaris in functie van het nuttige aantal jaren anciënniteit. Voorbeeld: €2.283,89 zonder nuttige ervaring en €2.555,23 voor 5 jaar nuttige anciënniteit.
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, extralegale verlofdagen, een hospitalisatie-verzekering, 100% terugbetaling voor verplaatsing met het openbaar vervoer (op jaarbasis) en een vergoeding voor verplaatsing met de fiets of de auto.

Interesse? 

Stuur je kandidatuur met gedetailleerd CV en een motivatiebrief voor 29 april 2018 naar Els Smedts, HR Officer, Houba de Strooperlaan, 292 te 1020 Brussel, of per e-mail naar jobs@childfocus.org
 
 

Tweetalige Relatiebeheerder / Fondsenwerver (m/v/x) 

Rapporteert aan de coördinator “Cel Generositeit“ die vervolgens rapporteert aan de Directeur Communicatie.

Doel:

Ondersteunen van de Coördinator Generositeit bij de ontwikkeling en realisatie van het fondsen-, donatie-, en relatiebeleid, zodat Child Focus nu en in de toekomst beschikt over de gewenste financiële middelen. Dit impliceert :

 • Meewerken aan de werving van nieuwe schenkers, versterken van hun engagement en bestendigen van de opgebouwde relatie.
 • Fungeren als aanspreekpunt voor de schenkers, via mail en telefonische contacten.
 • Beheren van de donateurs-database, inclusief interactie met dienstenleveranciers en banken.
 • Ondersteunen van de cel fondsenwerving, zowel administratief als bij de dagelijkse werkorganisatie.

Je functie en verantwoordelijkheden

Fondsenwerving

Proactieve en reactieve schenkerscommunicatie :

 • Je verstuurt brieven en e-mails naar schenkers, je verwerkt hun teruggestuurde post en verifieert adresgegevens.
 • Je behandelt binnengekomen klachten.
 • Je onderhoudt telefonische contacten met schenkers.
 • Ontwikkelen en actueel houden van de handleiding voor het gebruik van de donateurs-database.
 • Uitvoeren van analyses op het donateurenbestand met de bedoeling de fondsenwerving te optimaliseren en innovatieve acties voor te bereiden.
 • Intensieve samenwerking met partners.

Dienstenleverancier

Door-to-door werving (Pepperminds)

 • Opleiding, coaching en motivatie van de wervers en verzorgen van het nodige materiaal.
 • Verwerking, opvolging, correctie en beheer van domiciliëringen (SEPA), verwerking en verzending van niet-starterslijsten, behandeling van klachten, opstellen en verzenden van fiscale attesten en administratieve opvolging ervan via het databasesysteem.
 • Aanvraag van toelatingen bij de diverse partners (gemeentebesturen, bedrijven, enz.).
 • Ondersteuning van de coördinator fondsenwerving bij de tussentijdse evaluaties met het management van Pepperminds-bedrijf.

Telefonische upgrades (Toma Com)

 • Vorming en opvolging van de call-operators.
 • Initiatie en opvolging van een jaarlijkse upgrade-actie of andere telemarketing actie.
 • Initiatie en opvolging van tweemaandelijkse optimalisatiecampagnes.

Verkoop kantoormateriaal aan KMO’s (Buy Aid)

 • Voorstelling nieuwe producten en bezorgen van informatie over nieuwe acties en evenementen.
 • Motivatie van de televerkopers van Buy Aid op regelmatige tijdstippen.
 • Verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van Buy Aid klanten, verschaffen van informatie aan potentiële klanten die zich rechtstreeks tot Child Focus richten.

Ondersteunende administratieve taken

 • Behandeling van de briefwisseling, mails en verzendingen, e.a. op basis van de gekregen richtlijnen.
 • Fungeren als back-up van de assistente vrijwilligerswerk en partneriaat.
 • Deelname aan het wachtsysteem (binnen of buiten de werkuren) voor opsporingsaffichage. Dit betekent dat je maandelijks gedurende een week 24/24 oproepbaar bent (met recup systeem).

Je profiel:

 • Niveau Bachelor door opleiding of ervaring;
 • Redactioneel sterk, grondige mondelinge en schriftelijke beheersing van de tweede landstaal;
 • Minimum basiskennis van databeheer-pakketten zoals Espadon;
 • Sterk analytisch vermogen, in staat om data-trends te detecteren, met nieuwsgierigheid naar de mensen achter de data;
 • Grondige kennis van MS Office pakket, agendabeheer en database programma’s;
 • Nauwgezet en proactief.

We bieden je:

 • Een uitdagende job in een ambitieuze organisatie die zich ten dienste stelt van de gehele bevolking, met het belang van kinderen voor ogen.
 • Een voltijdse vervangingsarbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, met onmiddellijke indiensttreding.
 • Een brutosalaris in functie van het nuttige aantal jaren anciënniteit. Voorbeeld: (€2.042,65 zonder nuttige ervaring en €2.390,30  voor 7 jaar nuttige anciënniteit.
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, extralegale verlofdagen, een hospitalisatie-verzekering, een groepsverzekering, eindejaarspremie, 100% terugbetaling voor verplaatsing met het openbaar vervoer (op jaarbasis) en een vergoeding voor verplaatsing met de fiets of de auto.

Interesse? 

Stuur je kandidatuur met gedetailleerd CV en een motivatiebrief voor 30 april 2018 naar Els Smedts, HR Officer, Houba de Strooperlaan 292 te 1020 Brussel of per e-mail naar jobs@childfocus.org.

 

Tweetalige ervaren Verantwoordelijke Fondsenwerving (m/v/x)

Je functie

 • Je bent verantwoordelijk voor de strategie en de uitvoering van een vernieuwend fondsen-wervingsbeleid.
 • Je belangrijkste doel is het verder laten groeien van de inkomsten, bij huidige en toekomstige donateursgroepen.
 • Op basis van een analyse van de huidige situatie identificeer je optimaliseringskansen en nieuwe actiedomeinen en werk je telkens een resultaatgerichte aanpak uit.
 • Je innoveert op het gebied van o.m. social network fundraising en nalatenschappen-programma’s.
 • Je vertaalt interne financieringsnoden in opportuniteiten voor externe partners. Daarbij maak je optimaal gebruik van de merkbekendheid en reputatie van Child Focus ten einde sympathie om te zetten in daadwerkelijke steun.
 • Samen met de directieleden draag je verantwoordelijkheid voor het relatiebeheer. Je ontwikkelt een vertrouwensband met major donors en informeert hen over de met hun bijdrage bereikte resultaten.
 • Basiskennis van het systeem Espadon (beheer van schenkers) is een pluspunt.

Je profiel

 • De missie van Child Focus ligt je nauw aan het hart en je bent bereid je in te zetten voor een humanitair doel.
 • Je hebt minstens 7 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.
 • Je spreekt en schrijft perfect Nederlands en Frans en je hebt een goede kennis van zakelijk Engels.
 • Je bent een echte ondernemer, die creativiteit koppelt aan commercieel talent.
 • Je bent een gedreven marketeer, thuis in database-marketing. Je bent op de hoogte van nieuwe tendensen op fondsenwervingsgebied in binnen- en buitenland.
 • Je hebt een grondige kennis van de bedrijfswereld aan weerszijden van de taalgrens.
 • Je bent een enthousiast en motiverend persoon, die empathie combineert met uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Je beschikt over een analytisch vermogen, cijfermatig inzicht en een juridische basiskennis.
 • Je werkt zelfstandig en proactief.

We bieden je:

 • Een uitdagende job in een ambitieuze organisatie die zich ten dienste stelt van de gehele bevolking, met het belang van kinderen voor ogen.
 • Een voltijdse vervangingsarbeidsovereenkomst van ongeveer 1 jaar, te beginnen vanaf 1 juli 2018.
 • Een brutosalaris in functie van het nuttige aantal jaren anciënniteit. Voorbeeld: (€2.795,62 zonder nuttige ervaring en €3.271,42 voor 7 jaar nuttige anciënniteit.
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, extralegale verlofdagen, een hospitalisatie-verzekering, een groepsverzekering, eindejaarspremie, 100% terugbetaling voor verplaatsing met het openbaar vervoer (op jaarbasis) en een vergoeding voor verplaatsing met de fiets of de auto.

Interesse? 

Stuur je kandidatuur met gedetailleerd CV en een motivatiebrief voor 1 juni 2018 naar Els Smedts, HR Officer, Houba de Strooperlaan 292 te 1020 Brussel of per e-mail naar jobs@childfocus.org.

 

➤ Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij Child Focus? 

© 2015 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912