Klasintern : Omgaan met internet / sociale media / ...

do, 26/01/2017 - 14:15
Locatie: 
Vrijwilligersstraat 64,
2340 Beerse

Contactpersoon

Mark CANFYN (ICT-Coördinator)
+32 473 82 90 53
Internet / sociale media / ...

Klasintern : Omgaan met internet / sociale media / ...

* Confrontatie met gevonden foto's
* Leeftijds-inventaris van de leerlingen (Buitengewoon onderwijs => kunnen blijven tot jaar)
* Confrontatie met voorwaarden van facebook
* Korte uitleg over Netiquette

Hopelijk kunnen we digitaal communiceren ook snel omzetten in praktijk.
We zijn eerst nog aan 't bekijken hoe we dit wettelijk (wet op privacy) & praktisch kunnen aanpakken.

© 2015 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912