Het Child Focus jaarverslag 2014 is aangekomen!

Child Focus Nieuws

18-05-2015

Het Child Focus jaarverslag 2014 is aangekomen!

  • Duur van weglopen neemt nog toe
  • In 2014 waren veel meer oproepen tot getuigen nodig (quasi verdubbeling)
  • Sterke toename dossiers online grooming
  • Ook jaarverslag voor tieners

20 jaar na de affaire Dutroux is Child Focus, dat zich toelegt op het voorkomen en aanpakken van verdwijning van kinderen en van hun seksuele uitbuiting, actiever dan ooit.

De cijfers van Child Focus betreffen enkel die zaken die bij de organisatie aanhangig werden gemaakt, en zijn in die zin indicatief zonder de volledige maatschappelijke realiteit te weerspiegelen. Toch zijn enkele vaststellingen opmerkelijk.

In 2014 behandelde Child Focus 1.020 wegloopdossiers. Nog meer dan voorgaande jaren zien we herhaaldelijk wegloopgedrag, namelijk bij 121 kinderen of jongeren. Jammer genoeg neemt ook de gemiddelde duur van het weglopen andermaal  toe, een trend die al enkele jaren zichtbaar was, en bijzonder zorgwekkend is. Het aandeel weglopers dat binnen 48 uur terecht was nam in 2014 opnieuw gevoelig af (36% t.o.v. 40% in 2013), en dat van diegenen die langer dan een week vermist bleven, nam sterk toe (27% in 2014 t.o.v. 24% in 2013). Minder jongeren dan ooit komen uit zichzelf terug – voor het eerst zijn zij minder talrijk dan deze die door de politie worden aangetroffen.

Hoewel we in 2014 minder ‘zeer onrustwekkende’ verdwijningszaken optekenden (208 t.o.v. 282 voorgaand jaar) waren er gevoelig méér waarin een oproep tot getuigen noodzakelijk was. Zo’n actie heeft plaats indien het politieonderzoek onvoldoende of onvoldoende snel resultaten oplevert, en gebeurt steeds in overleg met het parket. In 2014 werden 62 publieke campagnes georganiseerd, bijna dubbel zoveel als de 33 dergelijke campagnes in 2013. Opmerkelijk daarbij is dat de impact van sociale media almaar belangrijker wordt. Bepaalde oproepen werden door 50.000 gebruikers gedeeld, en bijgevolg door ruim 1,5 miljoen personen gezien. Er werden ook beduidend méér discrete campagnes ondernomen dan vorig jaar (87 in 2014 t.o.v. 60 in 2013). In die gevallen wordt niet publiek geafficheerd, maar wordt de informatie onder personen met toezichtstaken verspreid. Dat zijn naast vrijwilligers van Child Focus bijvoorbeeld gemeenschapswachten, bewakingsagenten of controleurs op het openbaar vervoer.

2014 luidde een verschuiving in Child Focus’ prioriteiten in. Omdat andere diensten of organisaties beter geplaatst zijn om nabije, gespecialiseerde en langdurige hulp te bieden in zaken van seksueel misbruik, bijvoorbeeld intra-familiaal, opteren we er in de overgrote meerderheid van de gevallen voor snel en actief door te verwijzen. 

De preventie en bestrijding van (online) seksuele uitbuiting van kinderen wordt jaar na jaar belangrijker. In 2014 telden we 97 dossiers waarbij sprake van (mogelijke) seksuele uitbuiting van kinderen via informatie- en communicatietechnologie, t.o.v. 44 in 2013. In dit verband is de grote toename van het aantal zaken rond online grooming opmerkelijk. Daarbij wordt een minderjarige door een volwassene benaderd met als doel seksuele handelingen te stellen. Vaak heeft dat succes en wordt de minderjarige tot bijvoorbeeld afspraakjes of tot het uitwisselen van naaktfoto’s of-video’s overhaald.  In 2014 kenden we zo 43 gevallen. De meeste slachtoffers zijn tussen 11 en 15 jaar oud, in een enkel geval was het slachtoffer 7 jaar. 84% van de slachtoffers is een meisje. Opvallend is dat in meer dan de helft van de gevallen de contactname via Facebook plaatsvond. Online grooming is een vorm van seksuele uitbuiting en is sinds april 2014 als zodanig in de strafwet opgenomen.

Naast het klassieke jaarverslag verschijnt er dit jaar voor het eerst een versie voor tieners. Child Focus richt zich meer dan ooit ook rechtstreeks tot kinderen en jongeren.  Zij hebben een direct belang bij de preventie- en sensibiliseringstaken van de organisatie en zijn bovendien de ouders van morgen.  Child Focus vindt de inbreng van jonge mensen in haar werking van heel groot belang. Bij het tot stand komen van projecten die kinderen of jongeren aanbelangen worden zijzelf systematisch actief betrokken. Vanzelfsprekend hadden zij ook een inbreng in dit jaarverslag.

Meer info: woordvoerders Dirk Depover +32 476 959504 en Maryse Rolland +32 479 303021

© 2015 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912