Maak van jouw school een Child Focus Ambassadeursschool!

Child Focus gaat voor het schooljaar 2016 – 2017 op zoek naar twintig gemotiveerde scholen (10 NL + 10 FR) die willen instappen in ons pilootproject om een Child Focus Ambassadeursschool te worden.

De ambassadeursscholen vormen de basis van onze vernieuwde jongerenwerking. Twintig jongeren uit het vierde of vijfde middelbaar – één per school dus – zullen een schooljaar lang worden opgeleid tot ‘Child Focus Youth Ambassadors’. Op trimestriële basis komen de jonge ambassadeurs uit heel het land samen voor leuke vormingsmomenten, waar ze uitgerust worden om binnen de school voor hun medeleerlingen het referentiepunt te zijn wat betreft de verschillende thema’s van Child Focus:

-          veilig internetten

-          seksuele uitbuiting

-          weglopen

Hoe deelnemen? Stuur zo snel mogelijk een korte motivatie naar youth@childfocus.org, waarin je uitlegt waarom dit project voor jullie school interessant lijkt. Het is niet nodig om nu al een concrete leerling op het oog te hebben. Eenmaal geselecteerd, is er nog voldoende tijd om binnen jullie school een jongere uit het vierde of vijfde middelbaar te engageren om ambassadeur te worden.

© 2015 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912