Vrijwilligers

Cijfers & nieuws 2016 » 

Child Focus kan op haar kostbaar netwerk van een 800 vrijwilligers rekenen, die verdeeld zijn in 26 vrijwilligersgroepen over heel België. Het hele jaar kan Child Focus op deze trouwe vrijwilligers rekenen voor affichagecampagnes naar aanleiding van de verdwijning van een kind of jongere, maar evenzeer voor sensibilisatie- en communicatieacties, het bijstaan van ouders wiens kind weggelopen is, of voor een administratieve en logistieke ondersteuning binnen de organisatie zelf.

Met de Witte Mars heeft de Belgische bevolking een eerste solidaire stap gezet in de strijd tegen vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. Deze Witte Mars heeft het ontstaan van Child Focus teweeggebracht. Het is bijna vanzelfsprekend en logisch dat, sinds haar ontstaan, de Stichting altijd heeft kunnen rekenen op een groot maatschappelijk draagvlak, dat zich vertaalt in honderden betrokken en gemotiveerde vrijwilligers.

Wij zoeken versterking voor de volgende functies:

Vrijwilliger Affichage en Vignettage

Een eerste reden waarom een persoon vrijwilliger kan worden bij Child Focus, is om een concrete hulp te zijn wanneer een kind of jongere verdwijnt. De vrijwilligers verspreiden affiches of vignetten bij de handelaars en op recreatieve plaatsen in zijn/haar regio. Het doel is om zoveel mogelijk relevante getuigenissen te ontvangen via ons gratis noodnummer 116000. Bij terugkeer van het kind worden de affiches verwijderd en de vignetten teruggeroepen.

Aanvullend op het verspreiden en verwijderen van opsporingsberichten, kunnen vrijwilligers die het wensen, Child Focus ook vertegenwoordigen op stands van evenementen zoals bijvoorbeeld op de vrijwilligersbeurs, festivals of andere festiviteiten, beurzen en markten,...   

➤ Voel jij je aangesproken en gemotiveerd? 

Vrijwilliger Coördinator van een Vrijwilligersgroep

Elk van de 26 vrijwilligersgroepen wordt beheerd door één of twee coördinatoren. De coördinator neemt onder andere de algemene en praktische organisatie voor zijn rekening alsook de communicatie met zijn vrijwilligers, een goede werking tijdens een affichage of desaffichage, een sensibiliseringscampagne en de organisatie van evenementen. Hij is de schakel tussen zijn vrijwilligersgroep en de organisatie, en is in die hoedanigheid een ambassadeur van de Stichting, wat geldt voor alle vrijwilligers van Child Focus. Een grote beschikbaarheid en goede relationele en organisatorische vaardigheden zijn een vereiste om de functie van coördinator in te vullen.

Ben je geïnteresseerd om coördinator van een vrijwilligersgroep te worden? We zijn momenteel op zoek naar een nieuw coördinatieteam voor de vrijwilligersgroepen Arlon, Brugge, Dendermonde, Dinant, Eupen-Verviers, Hasselt-Tongeren, Huy, Ieper, Kortrijk, Leuven, Marche-en-Famenne, Mechelen, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Oudenaarde, Tournai, Turnhout en Veurne.

➤ Voel jij je aangesproken en gemotiveerd? 

Vrijwilliger als Ambassadeur in de Scholen

Wist je dat Child Focus Vrijwilligers als Ambassadeurs in de scholen rekruteert en opleidt om geanimeerde informatie- en sensibiliseringssessies te geven aan kinderen tussen de 10 en 12 jaar?

Gedurende twee lesuren animeren de Vrijwilligers als Ambassadeurs in de scholen een interactief programma bij jongeren in klassen van het 5de en 6de leerjaar. Er komen tijdens de sessie voornamelijk onderwerpen aan bod die gevoelig liggen bij de jongeren. Waarom lopen sommige kinderen weg en hoe kan dit voorkomen worden? Hoe een kind helpen te reageren op ongepast en storend gedrag? Hoe het helpen om erover te praten en waar kan het een helpende hand vinden?

Deze thema’s komen aan bod zonder al te veel drama. Het accent wordt gelegd op de discussie en de groepsdynamiek. Het doel van deze sessie is om vooral het kritisch denken van kinderen aan te scherpen dankzij een ludiek uitwisselingsmoment.

Het werk van preventie en sensibilisatie bij kinderen, één van de doelgroepen van Child Focus, vereist bovenal een juiste en afgestemde informatie, maar ook het gebruik van het aangepaste materiaal.

➤ Voel jij je aangesproken en gemotiveerd? 

Vrijwilliger Eventteam

Ook preventie en sensibilisering maken deel uit van Child Focus haar takenpakket. Zo vind je online heel wat documentatie zoals affiches, lespakketten, filmpjes en spelletjes en kan je terecht op onze  websites clicksafe.be en stoptienerpooiers.be.

Maar ook door fysiek aanwezig te zijn willen we Child Focus bekend maken bij het grote publiek, opdat zij de weg vindt naar onze organisatie en onze preventietools. Met een informatieve stand of met een animatie trekken we naar festivals, vrijwilligersbeurzen, beurzen voor professionals, … want ook hier kunnen we informatie aanbieden, aan preventie doen en tips geven voor jong en oud.

Ben je dynamisch, heb je zin voor organisatie en ben je bereid op regelmatige basis onze stand of animatie mee in goede banen te leiden? Stel je kandidaat om lid te worden van ons Eventteam! Vervolgens nodigen we je uit voor een kennismakend gesprek in maart, een infosessie volgt in april. Raadpleeg de uitgebreide vrijwilligersvacature voor vrijwilliger in het Eventteam

➤ Voel jij je aangesproken en gemotiveerd? 

Interne Vrijwilliger

Een aantal vrijwilligers helpt de medewerkers van Child Focus bij administratieve, logistieke of andere taken. Ze komen op regelmatige basis of op aanvraag. Ze helpen een overzicht te bewaren van verschenen persberichten en nieuws, ze helpen een handje bij het versturen van preventiemateriaal, ze herlezen publicaties of ze verzorgen de ontvangst van bezoekers op de kantoren van Child Focus. 

➤ We hebben momenteel geen vacature voor intern vrijwilligerswerk. 

© 2015 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912