Kinderpornografie

Wat is kinderporno?

Hoewel men in de strafwetgeving de term ‘kinderpornografie’ gebruikt, wordt in het algemeen gesproken van ‘beelden van seksueel misbruik van minderjarigen’. Kinderpornografie doet immers geen recht aan de ernst van de situatie: kinderporno is geen porno; het beeld is het resultaat van seksueel misbruik waarbij reële minderjarigen betrokken zijn.

 

Burgerlijk meldpunt

 

In 2002 heeft Child Focus besloten om een burgerlijk meldpunt op te richten voor beelden van seksueel misbruik. Dit kadert in de strijd die de Europese Commissie voert in het voorkomen van schadelijke inhoud op internet en is tot stand gekomen met steun van de Europese Commissie.

Wat is kinderporno?

Voor een omschrijving van ‘beelden van seksueel misbruik van minderjarigen’ verwijst Child Focus naar Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting en kinderpornografie.

Belgische wetgeving

 

Sinds 1995 bevat de strafwetgeving een apart artikel dat ‘kinderpornografie’ strafbaar stelt. Het verwerven, het welbewust toegang verschaffen, het bezitten en het verspreiden van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen wordt strafbaar gesteld.

Wat kan jij doen?

 

Help ons om de strijd aan te binden tegen kinderpornografie op het internet! 

Je kan alle materiaal op het internet die de integriteit van kinderen in gevaar brengt, anoniem melden.

StopChildPorno Filter

 

 

In oktober 2015, kon Child Focus, dankzij de medewerking van vele mensen op Twitter en Facebook, de “StopChildPorno Filter” massaal onder de aandacht brengen. 

Stop It Now!

Stop it Now! biedt ondersteuning aan mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. Een luisterend oor en advies voor wie zich zorgen maakt over zijn gevoelens of gedrag naar minderjarigen.

Meld het nu!

➣ meldingsformulier invullen

↪ FAQs

 

© 2015 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912