Affichage

Vrijwilligerswerk affichage en vignettage

affichage

Een eerste reden waarom een persoon vrijwilliger kan worden bij Child Focus, is om een concrete hulp te zijn wanneer een kind of jongere verdwijnt. De vrijwilligers verspreiden affiches of vignetten bij de handelaars en op recreatieve plaatsen in zijn/haar regio. Het doel is om zoveel mogelijk relevante getuigenissen te ontvangen via ons gratis noodnummer 116000. Bij terugkeer van het kind worden de affiches verwijderd en de vignetten teruggeroepen. Elke nieuwe vrijwilliger krijgt hiervoor de nodige opleiding tijdens een eenmalige informatiesessie in Brussel. 

Naast het verspreiden en verwijderen van affiches of vignetten, kunnen de vrijwilligers die het wensen Child Focus ook vertegenwoordigen op stands tijdens evenementen, zoals bijvoorbeeld het salon voor de vrijwilliger, festivals of familiebijeenkomsten, marktjes, ...  

 

 

➤ Voel jij je aangesproken en gemotiveerd? Vul dan onderstaand formulier in! 

Zie je het ook zitten om deel te nemen aan lokale standen en activiteiten voor het sensibiliseren en informeren van het grote publiek?
Graag stellen wij je enkele vragen om je wat beter te leren kennen.
Ander vrijwilligerswerk?

Heb je ook interesse in ander vrijwilligerswerk zoals "Intern vrijwilligerswerk", "Coördinatie" of "Animator in de Scholen"? Vul dan het formulier voor deze functie in en voeg je CV toe. Je kan in elk van deze formulieren aangeven dat je ook interesse hebt in de andere functies of "Affichage".

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies