Laat je niet pakken

Onderzoek - Slachtoffers van tienerpooiers in Brussel

In navolging van het onderzoek naar slachtoffers van tienerpooiers in Vlaanderen (2015) mocht Child Focus in 2019 in opdracht van equal.brussels een gelijkaardig exploratief onderzoek uitvoeren in Brussel. Ze legt een harde realiteit bloot: de tienerpooierproblematiek in Brussel bestaat wel degelijk en doorbreekt talrijke taboes waarbij drie opvallende profielen van slachtoffers in het oog springen. Het gaat niet alleen om meisjes met een verleden in of traject door de bijzondere jeugdzorg. Er zijn ook slachtoffers uit welgestelde gezinnen (die op het eerste gezicht geen kwetsbaarheden vertonen) en slachtoffers in het kader van internationale mensenhandel. Het fenomeen is dus veel breder dan gedacht, en we stellen vast dat de daders bij deze verschillende types slachtoffers bepaalde kwetsbaarheden identificeren en hierop inspelen. Bovendien is de huidige aanpak van de problematiek onvoldoende. Ontdek hier het volledige rapport

GPS (Girl Power Squad)

Als Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen trekt Child Focus hard aan de kar om de problematiek rond tienerpooiers, die vooral erg kwetsbare meisjes treft, op de agenda te plaatsen. Naast pleiten voor opvang en begeleiding willen we het probleem zoveel mogelijk voorkomen. In dit kader hebben we GPS (Girl Power Squad) ontwikkeld om meisjes beter te wapenen en zo het risico dat ze slachtoffer worden te beperken. Net voor de leeftijd waarop ze veelal voor het eerst in aanraking komen met een tienerpooier, willen we meisjes via een tool het fenomeen leren kennen en hen helpen om risicovolle situaties te spotten.

Wat?

GPS biedt u, als begeleiders van jeugdhulpvoorzieningen, informatie over de dynamieken van het tienerpooierfenomeen, alsook handvaten over hoe u hier met jongeren aan de slag kan gaan. De tool heeft zowel een online als offline dimensie. Bovendien komt niet enkel het luik tienerpooiers aan bod, maar vooral en vooreerst thema’s als:

1) vriendschap, relaties en seksualiteit

2) zelfbeeld

3) grenzen stellen

4) vertrouwenspersonen

Doelgroep?

Meisjes (met een mentale/emotionele ontwikkeling van iemand) van 11-13 jaar in voorzieningen voor jeugdhulp.

De tool werd ontwikkeld in samenwerking met: CGSO Brugge, Cirkant, Expertisecentrum Helse Liefde, Fordulas, Ghapro, GI De Kempen, GI De Zande, Jez11, Juno, Krinkel, Pimento, Radar, Sensoa, Van Celst & Wingerdbloei en kwam tot stand met de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting in de kader van het fonds ‘Hope for girls’ en de Nationale Bank van België

Graag toegang tot de tool?

De tool is gratis. Het enige wat je nodig hebt is een login. Die kan je aanvragen via onderstaand formulier of via training@childfocus.org. We sturen je graag jouw unieke login waarmee je toegang krijgt tot het GPS platform en de bijhorende handleidingen. Inloggen op de tool doe je via: www.girlpowersquad.be

Wil je graag een (gratis) vorming volgen over tienerpooiers en hoe je de tool kan gebruiken?

Schrijf je in !

- Brussel: 13/09

- Antwerpen: 27/09

- Gent: 4/10

- Hasselt: 11/10

Schrijf je in via: http://www.childfocus.be/nl/gps-vorming

Bekijk de pakkende filmpjes

Video Laat je niet pakken!Verhaal moeder Slachtoffer doet haar verhaal