Child Focus Partners

Sinds de oprichting mag Child Focus rekenen op de steun van het grote publiek maar eveneens van de bedrijven. Bedrijven hechten steeds meer belang aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit wil zeggen dat een onderneming zich niet tevreden stelt met het maken van inkomsten voor de aandeelhouders maar ook om zijn steentje bij te dragen aan het bouwen van de maatschappij waar het goed is om te leven.

De bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid onder ogen wensen te zien en zich willen inzetten voor het lot van kinderen komen vaak bij Child Focus terecht.

De talrijke bedrijven steunen Child Focus financieel of in natura. Voor de verdeling van de affiches kan de stichting eveneens rekenen op kleine en grote bedrijven.

Overheden

Child Focus doet regelmatig beroep op de financiële steun van de Europese Commissie. Dankzij projectsubsidies via diverse budgetlijnen en projectoproepen hebben we in het verleden al mooie projecten kunnen realiseren zoals het uitbouwen van de 116000-noodlijn of ons chatkanaal, het opzetten van onderzoeken rond internationale kinderontvoering, het oprichten van een Europees netwerk van bemiddellaars in internationale familieconflicten, het uitbouwen van het burgerlijk meldpunt voor beelden van seksueel misbruik van kinderen www.stopchildporno.be of het uitwerken van allerhande preventiemateriaal rond veilig internetten. Ook in de toekomst hopen we beroep te kunnen blijven doen op projectsubsidies van de Europese Commissie. 

Bevoorrechte partners

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting van openbaar nut die werd opgericht in 1976. Toen drukte Koning Boudewijn, naar aanleiding van de 25e verjaardag van zijn troonsbestijging, de wens uit dat er een stichting zou komen die zich inzet voor het verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking.

Met 'Sociale rechtvaardigheid' willen we meer mogelijkheden creëren voor kwetsbare mensen. Het programma 'Burgersamenleving' beoogt een grotere impact voor de initiatieven van burgers. 'Governance' betrekt mensen bij het debat en de besluitvorming over wetenschap en technologie, en productie- en consumptiepatronen. 'Fondsen en eigentijdse filantropie' moedigt hedendaagse vormen van vrijgevigheid aan, verleent diensten aan schenkers en beheert fondsen op naam, specifieke fondsen en bedrijfsfondsen.

Tot slot is er ook nog 'Specifieke en structurele initiatieven'. Daarbij spelen we in op maatschappelijke noden of geven we structureel ondersteuning. Een voorbeeld daarvan is onze financiële steun aan Child Focus.

In alle programma's wordt bijzondere aandacht besteed aan culturele diversiteit en aan de man-vrouw-benadering.

Onze activiteiten lopen zowel op lokaal, regionaal als federaal niveau. Bovendien versterken we de Europese dimensie van onze initiatieven, omdat het onze ambitie is een Europese stichting in België te worden. Al onze programma's schenken bijzondere aandacht aan culturele diversiteit en her Europese aspect. Onze werkmethodes zijn divers: we combineren denkwerk met het opzetten van eigen initiatieven, en geven financiële steun aan projecten van derden. We bieden een forum voor overleg tussen deskundigen en burgers met een uiteenlopende achtergrond. We werken zowel op korte als op lange termijn.

Surf voor meer info naar kbs-frb.be

Praktische gegevens: tel. +3225111840, fax +3225115221 of email info@kbs-frb.be

Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21B, B - 1000 Brussel

In de kijker: klik en lees het volledige interview.

"Bijdragen tot het welzijn van de hele gemeenschap": zo luidt de bedrijfsfilosofie van de Nationale Loterij.

Precies daarom vloeit een aanzienlijk deel van de winst van de Nationale Loterij terug naar de gemeenschap, in de vorm van financiële steun aan een brede waaier van projecten op de meest uiteenlopende vlakken: humanitaire en sociale aangelegenheden, cultuur, wetenschap, sport, enz.

Op die manier vervult de Nationale Loterij een belangrijke sociale opdracht die overigens zeer sterk wordt gewaardeerd door tal van organisaties die, door middel van de subsidies van de Nationale Loterij, een ondersteuning genieten die vaak onontbeerlijk is voor hun ontwikkeling of voor de voortzetting van hun activiteiten. Child Focus is een van die organisaties.

www.nationale-loterij.be 

In de kijker: klik en lees het volledige interview op pagina 7.

De alarmcentrale Mutas verleent medische bijstand aan de leden van de aangesloten ziekenfondsen en hun gezin op vakantie in het buitenland.

Mutas ontwikkelt tevens een aantal bijstandsactiviteiten in België ten behoeve van thuiszorgvoorzieningen en aanverwante dienstverleningen.

Zo voorziet de alarmcentrale in de permanentie voor thuiszorgcentra en diensten opvang zieke kinderen, buiten de kantooruren, tijdens het weekend en tijdens feestdagen.

Daarnaast is de centrale ook actief in de sector van het secundair niet dringend ziekenvervoer en de personenalarmering voor chronisch zieken en bejaarden.

Tenslotte neemt de alarmcentrale Muts de permanentie waar voor Child Focus van 23 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends.

Deze dienstverlening wordt gratis aangeboden en gefinancierd door de ziekenfondsen.

www.mutas.be

In de kijker: kijk en lees het volledig interview hier.

Bevoorrechte financiële partners

Deze samenwerking betekent veel voor ons als advocatenkantoor. We willen werken aan het welzijn van de gemeenschap en onze kennis en middelen ten dienste stellen van anderen. De mensen die aan de dossiers van Child Focus werken, doen dat met veel enthousiasme en hebben het gevoel dat ze bijdragen tot  de belangrijke streefdoelen van Child Focus.

www.allenovery.com

In de kijker: klik en lees het volledige interview.

Buy-aid België maakt deel uit van een Deense groep die al 16 jaar lang de professionele partner bij uitstek is als het gaat om commerciële fondsenwerving voor goede doelen. In heel Europa werken we samen met NGO’s die vooral het verbeteren van het welzijn van kinderen voor ogen hebben.

Toen er in 2001 ook in België een filiaal werd geopend, was al van bij het begin duidelijk dat Child Focus een zeer goeie keuze zou zijn als NGO-partner. De verschillende aktie-terreinen die Child Focus bespeelt,  spreken veel mensen zeer sterk aan. Al van bij het begin beschouwen wij het dan ook als een voorrecht om mee gestalte te mogen geven aan zo’n mooi maatschappelijk verhaal als dat van Child Focus. Via onze fondsenwervingscampagnes op de B2B-markt helpen wij Child Focus niet enkel financiëel vooruit maar blijven wij ook de reeds sterke verbondenheid met het Belgische publiek versterken. Dat doen we met overtuiging en plezier.

www.buy-aid.com

In de kijker: klik en lees het volledige interview op pagina 7.

Buy aid 

 

Carrefour en vele grote merken associëren zich ieder jaar om een fondenwervingsactie te leiden. Tijdens de twee laatste weken voor 25 mei (Internationale dag van de vermiste kinderen), wordt er 1 euro per aankoopschijf van 10 euro van de deelnemende merken aan Child Focus overgemaakt. Carrefour ondersteunt deze actie reeds 5 jaar met veel media-aandacht. Folder, magazine Simply You, PLV materiaal & instore radio, schermen, online en andere kanalen zijn ter beschikking  gesteld om de inpact van deze actie te maximaliseren. In 2013 werden er 98 000 euro ingezameld wat toegelaten heeft om het online educatief spel “serious game” te ontwikkelen wat bestemd is voor kinderen van 9 tot 12 jaar. In 2014 hebben de deelnemende merken samen 103 600 euro ingezameld wat ons toeliet om de chat 116000.be te financieren.

www.carrefour.eu

Wunderman Antwerp is een full service-communicatiebureau dat met diverse end-to-end-projecten zowel nationale als internationale klanten bedient. Wunderman Antwerp maakt deel uit van de reclamegroep Young & Rubicam Group en heeft kantoren in Antwerpen, Amsterdam en Brussel. Digitale communicatie is de kernactiviteit van Wunderman Antwerp. 

Wunderman Antwerp werkt sinds 2015 voor Child Focus en helpt met de organisatie van de communicatiecampagnes.

www.wunderman-antwerp.be

Met een naam als Microsoft heb je een enorme maatschappelijke verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid de vruchten van onze onderzoeken met de gemeenschap te delen, maar ook om duurzame partnerschappen te smeden met de niet-winstgevende sector. Al jaren bestaat er een hechte samenwerking met het team van Child Focus. Via tweemaandelijkse vergaderingen delen we onze informatica-expertise om zo het beste uit onze oplossingen te kunnen halen. Heel concreet schonken we Child Focus software voor een doeltreffend beheer van de dossiers over verdwenen en seksueel uitgebuite kinderen, we werkten aan een optimale referentiëring van de acties van Child Focus op onze zoekmotor "Live Search", en plaatsten de button "stopchildporno.be" op onze portaalsite msn.be.

microsoft.com

Doeltreffend en gecoördineerd optreden is essentieel voor het oplossen van problemen rond verdwijning of seksuele uitbuiting van kinderen. Proximus steunt de Europese Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen zowel materieel als financieel. Telecommunicatie, mobiele en vaste telefonie en internet zijn onmisbare schakels in deze vorm van collectieve solidariteit. Naast de financiële steun, stelt Proximus tevens kantoorruimte ter beschikking van Child Focus.

www.proximus.be

In de kijker: klik en bekijk het volledige filmpje op YouTube.

Het denken dat de waarde van een bedrijf enkel rust op financiële resultaten is in de 21ste eeuw helemaal achterhaald. Ook het sociale aspect en de omgeving wegen zwaar door. Het doel is een positieve impact op de maatschappij te hebben, hét onvermijdelijke element op een commerciële slaagkans. Het belang van een Corporate Responsibility aanpak te hebben verhoogt de wereldwijde samenwerking. De verglobalisering legt het accent op de rol van de onderneming met als gevolg dat de verantwoordelijkheden worden uitgebreid.“With great power comes great responsibility”.

Om dit engagement van de sociale verantwoordelijkheid te concretiseren werd Ricoh partner van Child Focus. Ricoh stelde verschillende kopieerapparaten ter beschikking van Child Focus om haar in haar missie te steunen. Daarnaast kan Child Focus in noodgevallen steeds beroep doen op de afdeling Repro van Ricoh wanneer er op een korte tijd duizenden kopies gemaakt moeten worden. In het kader van de Internationale dag van de vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, die jaarlijks op 25 mei plaatsvindt, print Ricoh een aanzienlijk aantal affiches voor de sensibiliseringsactie.

ricoh.be

In de kijker: lees het volledige interview op pagina 6.

Als Belgisch familiebedrijf hecht D’Ieteren zeer veel belang aan de bescherming van kinderen. Het is dus een heel natuurlijke zaak dat we Child Focus al meer dan vier jaar steunen in haar strijd tegen verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen. Omdat D’Ieteren een belangrijke plaats inneemt in de automobielsector, is het dan ook heel logisch dat we de vereniging verschillende voertuigen ter beschikking stellen, zodat Child Focus haar missies in optimale omstandigheden zou kunnen volbrengen. De “Childmobile”, die speciaal is uitgerust om affiches te maken en af te drukken op de plek van verdwijning van een kind, is daar het mooiste voorbeeld van. Met de ChildMobile kunnen immers kostbare uren gewonnen worden in de zoektocht naar vermiste kinderen.

dieteren.be

In de kijker: klik en lees het volledige interview.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies