Cyberpesten voorkomen

Op school

 1. Neem cyberpesten op in het algemene pestbeleid op school.
 2. Werk rond welbevinden. Kinderen die goed in hun vel zitten, zullen minder snel anderen pesten.
 3. Sensibiliseer leerkrachten voor het fenomeen cyberpesten. Veel leerkrachten denken dat ze niets kunnen doen omdat het buiten de schooluren gebeurt. Maar niets is minder waar.
 4. Sensibiliseer ook de ouders voor het probleem. Organiseer een vorming over cyberpesten en veilig internetten en vraag ze om eventuele problemen snel te melden. Beklemtoon ook dat ze verantwoordelijk blijven voor wat hun kind op het internet doet en vraag ze dit goed te volgen.
 5. Laat ouders en kinderen weten dat cyberpesten niet wordt geduld op school en moedig ze aan om incidenten te melden.
 6. Werk, met de hulp van het hele pedagogische team, een plan met betrekking tot de eindtermen van informatie- en communicatietechnologieën uit.
 7. Zorg ervoor dat het informaticanetwerk van de school optimaal is beveiligd. Laat kinderen niet zonder toezicht in het computerlokaal.
 8. Stel regels op over het gebruik van gsm's en computers tijdens de lesuren.
 9. Controleer foto's die je op de website van de school zet zorgvuldig. In principe moeten ouders hun uitdrukkelijke toestemming geven als het gaat om een foto waarop hun kind duidelijk herkenbaar is.

In de klas

 1. Schep een positieve sfeer in de klas, zodat leerlingen en ouders problemen kunnen aankaarten in een klimaat van vertrouwen.
 2. Interesseer je voor wat je leerlingen op de computer doen. Bespreek het internet op een positieve manier. Je zult vast een hoop leren van je leerlingen!
 3. Bespreek met je leerlingen wat op het internet en via de gsm verboden is en wat niet. Werk op basis van dat gesprek met je klas een overeenkomst zoals Netiquette uit.
 4. Leer leerlingen dat ze verantwoordelijk zijn voor hun daden. Laat ze nadenken over de mogelijke gevolgen van hun gedrag. Hoe zouden ze in verschillende situaties reageren? Help ze ook de gevolgen van pesterijen voor de slachtoffers in te zien.
 5. Leg ze uit welk gedrag juridisch strafbaar is. Haatmails of -sms'jes sturen, zich voor iemand anders uitgeven, een foto van iemand sturen zonder zijn toestemming, computers hacken, racistische dingen zeggen, wachtwoorden verspreiden enz. Al die daden zijn bij wet verboden en kunnen dus gevolgen hebben voor de dader of zijn ouders.

Infofiche cyberpesten - ©Mediawijs

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies