Verdwijningen

Weglopers

 • Waar kan je terecht?

  Probeer de situatie draaglijk te maken zodat iedereen - dus ook jij - zich goed voelt. Dat is iets waar iedereen in je gezin of leefgroep aan mee moet werken. Zoek eventueel een vertrouwenspersoon die wil bemiddelen als het praten tussen jullie moeilijk gaat.
  Als niets helpt en je houdt het echt niet meer uit dan moet je op zoek naar een andere oplossing. Je kan in alle anonimiteit met iemand van Child Focus bellen of mailen.
  Je kan ook terecht bij het Jongerenadviescentrum (JAC). Zij zoeken samen met jou naar een eventuele (tijdelijke) opvang en een oplossing op langere termijn
  Vanaf 16 jaar kan begeleid zelfstandig wonen een oplossing zijn. Jongerenwelzijn is een dienst die je hierbij kan helpen.  Zij helpen je bij alle praktische zaken van het alleen wonen.

  Wat kan er gebeuren als je wegloopt?

  De meeste weglopers worden gelukkig gezond en wel binnen een week (meer dan de helft al na één of twee dagen) teruggevonden of keren zelf terug. Toch zullen je ouders (of je voogd) niet zomaar zitten wachten op je terugkeer. Weglopers kunnen met heel wat gevaarlijke dingen in contact komen, op straat (agressie, drugs, ...) of bij hun poging om te overleven (diefstal, prostitutie, ...). Als je je ouders of voogd niet op de hoogte hebt gebracht van je idee om te vertrekken, is het ook goed mogelijk dat ze het ergste gaan vrezen: een ontvoering. Kortom, ze zullen erg ongerust zijn en er alles aan doen om je terug te vinden. Ze zullen waarschijnlijk de politie en/of Child Focus contacteren.

  Is weglopen strafbaar?

  Tussen 1900 en 1935 werd weglopen gelijkgesteld aan ‘zwerven' en riskeerden jonge weglopers zelfs een celstraf! Tegenwoordig is weglopen niet meer strafbaar, maar tot je achttiende levensjaar beslissen je ouders, je legale voogd(en) of de jeugdrechter wel over de plaats waar jij moet wonen. Zonder hun toestemming mag je, als minderjarige, niet zomaar ergens anders gaan wonen. Er zal dus actief naar je gezocht worden.

  Het is dan ook beter om je ouders, een hulpverleningsdienst (zoals Child Focus) of de politie te verwittigen dat je elders wilt wonen, zelfs wanneer je al onderdak hebt gevonden bij iemand die je vertrouwt. Op die manier vermijd je een heleboel pijnlijke misverstanden.

  Als je beslist om weg te lopen uit een instelling, weet dan dat de politie maar ook je ouders en naar alle waarschijnlijkheid de consulent van de jeugdzorg of de jeugdrechter hiervan op de hoogte zullen worden gebracht. Je situatie zal worden herbekeken, wat heel wat gevolgen kan hebben.

Ontvoering door derden

 • Mijn kind werd ontvoerd, wat kan ik doen?

  Verlies geen tijd: ga  zo snel mogelijk naar de politie in je buurt om de verdwijning aan te geven. De politie zal alles in het werk stellen om jouw kind veilig en wel terug te vinden. Daarnaast kan je de verdwijning ook melden aan Child Focus op het gratis nummer 116 000

  Wat doet Child Focus ?

  Mijn kind is slachtoffer geworden van een poging tot ontvoering, wat kan ik doen?

  Meld deze poging aan de politie en contacteer Child Focus op het nummer 116 000. De consulent zal in de eerste plaats nagaan of jij en je kind al dan niet nood hebben aan specifieke psychologische bijstand. Als dat het geval is, dan zal hij jou in contact brengen met een adequate hulpverlening. Vervolgens zal de consulent, op basis van jouw verklaring, contact opnemen met de federale en/of lokale politie om na te gaan welke stappen verder kunnen worden ondernomen.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies