Seksuele uitbuiting

Seksuele uitbuiting

 •  Ik heb eens meegemaakt dat een vreemde op Skype tegen me zei dat ik model moest worden. Hij vroeg of ik wou poseren voor de webcam. Ik heb dit niet gedaan hoor! Ik heb hem geblokkeerd en daarna verwijderd (Luna, 14 jaar).”

  Wat is grooming?

  Grooming is het proces waarbij een volwassene een kind/jongere benadert en manipuleert met het oog op seksueel contact. Groomers gaan hierbij doorgaans zeer manipulatief te werk en nemen zorgvuldig de tijd om het vertrouwen te winnen en een band op te bouwen. Geleidelijk aan wordt er zo aangezet tot seksuele handelingen. Grooming kan zowel tot online (vb. via webcam, chatberichten, mail) als offline (via een fysieke ontmoeting) seksueel misbruik misbruik leiden. Ook kan de groomer beeldmateriaal aanmaken of verspreiden, waardoor het kind opnieuw slachtoffer wordt. Groomers winnen het vertrouwen door de begrijpende vriend te spelen en complimentjes te geven. Zo proberen ze slachtoffers uit de kleren te praten.

  Is grooming strafbaar?

  Sinds kort staat grooming in het strafwetboek aangeduid als een strafbaar feit, ook als het enkel online gebeurt. Ook zijn elementen die vaak deel uitmaken van het groomingproces zoals stalking, aanranding van de eerbaarheid en zedenschennis opgenomen in een wettelijke bepaling in de strafwetgeving en dus strafbaar. Het (laten) maken van seksuele beelden van minderjarigen valt dan weer onder de wetgeving rond kinderpornografie.

  Wat kan je doen als je slachtoffer bent van grooming?

  Als slachtoffer van grooming of als naaste van het slachtoffer kan je klacht indienen bij de lokale politie in jouw buurt. Opdat de politie de zaak kan onderzoeken, is bewijsmateriaal belangrijk: e-mailverkeer, chatconversaties met uur en tijdstip, sms-berichten, foto’s, …

  De psychische gevolgen van grooming mogen zeker niet onderschat worden. Naast het lichamelijk misbruik is vaak ook het vertrouwen en het zelfvertrouwen van het slachtoffer erg geschonden. Psychologische hulp kan dus nodig zijn.

  Heb je vragen over grooming of werd je ermee geconfronteerd, dan kan je steeds terecht bij Child Focus. Wij zijn er om jou te helpen!

  Online dating »

  Tieners en pubers die hun eerste verliefde gevoelens krijgen, slaan vaak aan het experimenteren, zowel online als offline. Volkomen normaal, gezond zelfs!
  Via sociale netwerksites of online dating applicaties (zoals Tinder) kan je in contact komen met een potentieel nieuw lief. Deze spannende ervaringen online maken deel uit van experimenteergedrag.

  Hoewel het inderdaad geen goed idee lijkt dat je met een volslagen onbekende een fysieke afspraak maakt, is het goed om de tips in de volgende sectie door te nemen. Volgende richtlijnen komen van pas als je meer wilt te weten komen over de do’s en don’ts bij online ontmoetingen.

  Hoe kom je te weten of iemand slechte bedoelingen heeft? Wat is een verdachte chatter?

  • Iemand die jullie chatvriendschap geheim wil houden: “Vertel niemand over mij. Dit is ons geheimpje."
  • Iemand die probeert om je naam, adres en telefoonnummer te achterhalen: “Ik stuur je een leuke verrassing als je mij je adres geeft.”
  • Iemand die je probeert te overhalen of blijft aandringen: “Waarom mag ik je wachtwoord niet weten? Vertrouw je me niet?”
  • Iemand die je probeert te dwingen tot bepaalde dingen: “Ik heb je IP-adres, dus ik weet je wonen.” Weet dat een IP-adres (het kenteken van je pc) niet zomaar te herleiden is tot een persoon of adres. Alleen de politie kan dat.
  • Grooming: Groomers zijn onbekende verleiders waar je al lange tijd mee chat en die aanvoelen wanneer je je onzeker voelt en steun nodig hebt. Ze winnen je vertrouwen door de begrijpende vriend te spelen en je complimentjes te geven. Zo proberen ze je uit de kleren te praten.
  • Nep modellenscouts: mensen die zogezegd op zoek zijn naar nieuwe fotomodellen. Ze vragen je om je voor de webcam (deels) uit te kleden, om alvast te kunnen zien of je geschikt bent voor het modellenwerk. Maar een echt modellenbureau zal nooit op die manier rekruteren via internet!

  Preventie en mediawijsheid »

  Je kan als ouder preventief te werk gaan door met je kind te praten over hoe het zich online het best gedraagt en profileert. Als mediaopvoeding en een open dialoog centraal staan, krijgen fenomenen zoals online grooming of slechte ervaringen veel minder kans.

  • Bespreek het fenomeen ‘grooming’ met je kind. Leg uit wat het is en wijs hen op het manipulatieve karakter van de dader en zijn of haar activiteiten.
  • Waarschuw hen voor de risico's van een persoonlijke ontmoeting. Als ze dan toch willen afspreken nemen ze best iemand mee en doen ze dit best op een openbare plaats waar er veel mensen zijn.
  • Leer hen 'nee' te zeggen en weg te klikken als iemand hen 'benadert' op een manier die ze niet prettig vinden.
  • Vertel dat ze met iemand moeten praten (met jou bijvoorbeeld) als ze iets gezien of meegemaakt hebben waar ze zich ongemakkelijk bij voelen.
  • Spreek af dat ze geen foto's en filmpjes op het internet plaatsen, waar ze later spijt van zouden kunnen krijgen, of die als een seksuele uitnodiging geïnterpreteerd kunnen worden. Raad hen ook seksuele suggestieve nicknames of e-mailadressen af.
  • Leg hen uit waarom ze nooit telefoonnummers en adressen aan onbekenden mogen doorgeven.
  • Zorg dat je af en toe in de buurt bent als je kind online gaat. Je kind in de zetel met de tablet of smartphone? Helemaal prima ! Enkel online als ze alleen in hun kamer zijn? Toch niet zo’n goed idee.
  • ...
  •  

  Tip: 

  Heb je het gevoel dat er iets niet klopt en dat de persoon te mooi is om waar te zijn? Dan is het waarschijnlijk zo…

  Infofiche grooming - ©Mediawijs

 •  

  Wat is sexting?

  Jongeren gebruiken sociale media en andere ICT om te experimenteren op seksueel vlak: ze versturen seksueel getinte berichten/foto’s naar elkaar, ze poseren en flirten voor de webcam. Deze seksualiteitsbeleving is op zich niet problematisch. Toch zijn er bepaalde risico’s aan verbonden.

  Waarom doen jongeren dat?

  Als leerkracht of jongerenwerker is het vaak moeilijk te begrijpen waarom adolescenten dit doen. Jongeren kunnen verschillende redenen hebben om pikante foto’s van zichzelf door te sturen. Meestal past sexting bij het normale seksuele experimenteergedrag van jongeren binnen een relatie. Een aantal jongeren doet dit ook met volstrekte vreemden, omdat ze dit veiliger vinden. Het verzenden van de foto’s heeft dan als doel om een vorm van seksuele aandacht naar zich toe te trekken. Soms zien we ook dat jongeren dit voor de grap of bij wijze van uitdaging onder vrienden doen.

  Wanneer wordt het problematisch?

  Heel veel sexting-situaties zijn absoluut niet problematisch. De foto’s en beelden blijven immers binnen de vertrouwde omgeving waarin ze verstuurd werden en jongeren vertonen voldoende respect naar elkaar toe om deze niet verder te verspreiden.

  Maar het kan ook gebeuren dat dit vertrouwen wel wordt geschonden en beelden doorgestuurd worden of zelfs online worden geplaatst. 

  De ernst van de situatie zal dan afhangen van:

  • De aard van de foto’s: gaat het om foto’s in ondergoed of om seksueel expliciete beelden? Is enkel het lichaam afgebeeld of staat ook het gezicht van de persoon in kwestie erop?

  • De intentie: waarom werden foto’s gemaakt? Staat het slachtoffer helemaal achter de initiële beelden of ging het om dwang/slechte inschatting

  • De schaal waarop de foto’s verspreid werden: een sms’je naar één persoon of publiek op Facebook?

  Aanpak van uit de hand gelopen sexting-cases binnen de schoolgemeenschap of jeugdorganisatie

  Hoe ga je daar nu als leerkracht mee om? Wat als het binnen de school plaatsvindt? Hoe praat je daar het best over met de leerlingen?

  Enkele belangrijke sleutels:

  • Informatieve rol: Het is belangrijk dat zowel de directie als de leerkrachten geïnformeerd worden over het bestaan en de inhoud van sexting. Op die manier kan men ook de leerlingen, maar ook de ouders van de leerlingen mediawijs maken rond dit thema

  • Integreer de media-opvoeding rond sexting binnen bestaande lessenpakketten: ICT, seksuele voorlichting, vrije projecten, enz.

  • Niet veroordelen: experimenteren hoort bij opgroeien, grenzen aftasten evenzeer

  • Sensibiliseer: leerlingen bewust maken van de mogelijke risico’s, namelijk dat seksueel expliciete beelden verder verspreid kunnen raken en het recupereren met het doel op het verwijderen van het beeldmateriaal dan geen sinecure meer is

  • Stilstaan bij de psychologische impact wanneer een sexting-bericht publiek wordt

  • Benadrukken van de verantwoordelijkheid die iedere leerling heeft. Is er een geval van sexting dat niet door de beugel kan? Zorg ervoor dat medeleerlingen dit melden aan een vertrouwenspersoon binnen de schoolgemeenschap

  Child Focus ontwikkelde samen met Sensoa het Raamwerk Seksualiteit en Beleid, een werkdocument dat organisaties die met kinderen & jongeren werken kan helpen bij het uitwerken of aanvullen van een beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit, inclusief alle thema’s die daaraan verbonden zijn. Naast een basisversie werden ook versies ontwikkeld op maat van specifieke sectoren:  de integrale jeugdhulp, de jeugdsector, de kinderopvang, de sportsector en het onderwijs. De verschillende versies van het Raamwerk kunnen gratis gedownload worden op de website www.seksuelevorming.be

   Infofiche sexting - ©Mediawijs

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies