Gebruiksvoorwaarden: Een specifieke aanpak voor een correct gebruik van sociale netwerksites

Wist je dat vanaf je lid wordt van een sociale netwerksite, je een juridisch akkoord sluit met deze website? Dit is het geval voor alle sociale netwerken en voor al hun gebruikers, zowel jong als oud. Onze handelingen op deze websites kunnen dus juridische gevolgen hebben.

Sociale netwerksites gebruiken uiteenlopende formuleringen om de rechten en plichten op hun online platform te formuleren.
Zoals Facebook: « Voorwaarden en beleidsregels van Facebook » of bij Pinterest : « Terms of Service » 

Hetzijn allemaal clausules die het wettelijk kader inzake de gebruiksvoorwaarden op het sociale netwerk formuleren.

 

Hoe kan je een profiel instellen?

Van zodra we iets kopen of op een dienst beroep doen, zijn er onmiddellijk bepaalde voorwaarden aan verbonden. De koper en de verkoper hebben rechten en plichten. Dit zijn de verkoops- of aankoopsvoorwaarden. De verkoper stelt de algemene regelgeving op. De koper mag deze niet betwisten.

Voordelen: De koper wordt dus geacht om niet bij elke aankoop of dienst te onderhandelen of zaken in twijfel te trekken. Stel je even voor dat je bij elke aankoop van een brood onderhandelt over de prijs.

Nadelen: Als koper moet men met de verkoopsvoorwaarden akkoord gaan, anders kan de verkoop niet doorgaan.

Akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden online vindt op twee manieren plaats:

  1. Inschrijving op de website door het invullen van je naam, e-mailadres,... vervolgens het accepteren van het vertrouwensbeleid, vaak zijn dit de heel kleine lettertjes (maar niet onbelangrijk!).
  2. Akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden door het klikken op de knop « ik accepteer/ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden » alvorens men zich kan inschrijven
 

Opgelet

De meeste gebruikers lezen nooit aandachtig de gebruiksvoorwaarden. De tekst is meestal te lang en te omslachtig. Zo onderschatten gebruikers het risico dat ze lopen. Verschillende sociale netwerksites doen steeds meer inspanningen om de gebruiksvoorwaarden eenvoudiger te maken. Ze voegen bijvoorbeeld korte en eenvoudige formuleringen toe om bepaalde paragrafen samen te vatten. Op die manier kan belangrijke info wel eens verloren gaan.

Het is heel belangrijk dat we jongeren aanleren hoe ze met een kritische blik de gebruiksvoorwaarden kunnen lezen. Ze zullen wellicht versteld staan. Het is een goed idee om samen met hen de gebruiksvoorwaarden af te printen en te analyseren in groep. Je kan vragen om individueel of in groep de tekst en de juridische termen te vereenvoudigen en alles in kortere en eenvoudigere zinnen te formuleren. Het resultaat kan in een soort van ‘charter’ gegoten worden!

 

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies