Het internet en een kritische geest

Jongeren hebben de neiging alles wat ze op het internet vinden voor zoete koek te slikken. Of het nu gaat om chatten, mailen of het aanmaken van een profiel ... Je kunt altijd dingen verzinnen of feiten opblazen, zonder dat iemand kan controleren of dit wel klopt.

Uiteraard moet je kritisch blijven, tegenover de informatie die je op het internet vindt, maar ook tegenover informatie afkomstig van anderen.

De betrouwbaarheid van informatie

Een van je uitdagingen als ouder is je kinderen kennis bijbrengen, ze leren informatiebronnen te vinden, ze te gebruiken en te interpreteren. Het internet neemt in dit opzicht een belangrijke plaats in. Vroeger, toen een kind een spreekbeurt moest voorbereiden, vond het daarover enkel informatie in de plaatselijke bibliotheek. Tegenwoordig halen jongeren informatie uit alle hoeken van de wereld. Het internet is een fantastische goudmijn van informatie die eindeloos veel mogelijkheden biedt. Maar het is niet al goud wat er blinkt ... Bepaalde informatie is immers 'gekleurd', verkeerd geïnterpreteerd of gewoonweg fout. Al te vaak zijn kinderen en tieners zich daar onvoldoende van bewust. Ze denken dat alles wat op het internet staat waar is. Het internet is dus het concrete en ideale voorbeeld om ze te leren informatiebronnen correct te interpreteren, te beoordelen en te gebruiken. Jongeren leren gegevens naar de juiste waarde te schatten is een pertinente doelstelling in het kader van informatie- en communicatietechnologieën, maar ook in het algemeen.

Een paar nuttige tips:

 • Zorg ervoor dat ze beseffen dat er leugens en onnauwkeurigheden op het internet staan. Dat kan op verschillende manieren:
  • Ga samen op zoek naar dezelfde informatie, maar wel op verschillende websites. Zoek bijvoorbeeld op hoe lang de Chinese Muur is. Vinden ze op alle websites dezelfde resultaten?
  • Maak samen met hen een webpagina of een wiki op Wikipedia aan. Toon ze dat je op deze website kan schrijven wat je wilt. Niemand zal controleren of jij wel de waarheid schrijft.
 • Leer ze een website te beoordelen aan de hand van verschillende criteria:
  • Is de informatie objectief of 'partijdig'? Gaat het om exacte feiten of om een persoon die zijn mening geeft? Denk maar aan de informatie op de website van een politieke partij, die eerder subjectief is.
  • Is de bron betrouwbaar?
  • Is de auteur van de website bekend? Als het om een particulier gaat, zal de kwaliteit van de informatie op de website grotendeels van de auteur afhangen.
  • Is de bedoeling van de website duidelijk? Naar alle waarschijnlijkheid zal een gsm-fabrikant op zijn website enkel wetenschappelijke elementen zetten die zogezegd aantonen dat gsm-stralen onschadelijk zijn. De afgeschilderde situatie is niet noodzakelijk objectief. Ook websites met overdreven veel reclame zijn vaak niet erg betrouwbaar.
  • Staan er contactgegevens op de website?
  • Wanneer werd de website voor het laatste bijgewerkt?
  • Bevat de website links naar andere bronnen over het onderwerp waarover jij informatie opzoekt?

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies