Kind seksueel uitgebuit

Ik ben op het internet gebotst op foto’s van kinderen die seksueel misbruikt worden, wat kan ik doen?

Het Belgisch Strafwetboek is hieromtrent heel duidelijk: het verwerven, het bewust toegang verschaffen tot, het bezitten en het verspreiden van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen is strafbaar.

Jijzelf bent deze beelden al surfend heel toevallig tegengekomen, er kan je dus zeker niets overkomen. Je kan ons daarentegen wel helpen om kinderprostitutie op het internet te bestrijden. Hoe doe je dat? Door ons het bestaan van deze beelden te melden via het burgerlijk meldpunt stopchildporno.be. Indien jouw (anonieme) melding voldoende informatie bevat om een onderzoek te starten, geven we de zaak door aan de Dienst Mensenhandel en aan de Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de federale politie. De FCCU is een dienst gespecialiseerd in de bestrijding van criminaliteit op internet. In naam van de kinderen: bedankt!

Ik heb een kind gezien dat zich prostitueert, wat kan ik doen?

Kinderprostitutie kan nooit vrijwillig gebeuren en is steeds strafbaar. Help ons dit te bestrijden! Neem contact met ons via het gratis nummer 116 000. Dat kan 24u op 24, 7 dagen op 7. Je krijgt één van onze medewerkers aan de lijn, die luistert naar jouw verhaal en samen met jou bekijkt welke stappen je kan ondernemen. Je kan ons ook via chat of e-mail contacteren. In naam van de kinderen: bedankt!

Tijdens mijn verblijf in het buitenland heb ik een Belg opgemerkt die seksuele betrekkingen tegen betaling wilde hebben met een jong meisje. Wat kan ik doen?

Kinderprostitutie is verboden in België … maar ook in het buitenland. De landgenoot die, tijdens je verblijf in het buitenland, seksuele betrekkingen tegen betaling wilde hebben met een jong meisje, zou dus opgeroepen kunnen worden om te verschijnen voor een Belgische rechtbank. Hiervoor dien je actie te ondernemen.  

Hoe je dit doet? Door deze feiten te melden:

Indien je tijdens een volgende reis nogmaals getuige bent van de seksuele uitbuiting van kinderen, aarzel dan zeker niet om dit te melden:

  • aan je reisbegeleider
  • aan de Belgische ambassade

In naam van de kinderen: bedankt!

Ik ben slachtoffer van seksueel geweld, wat kan ik doen?

 Het is belangrijk dat je de stilte doorbreekt om er niet alleen voor te staan met jouw pijn. Je verhaal aan iemand toevertrouwen is moeilijk. Via de site www.nupraatikerover.be (initiatief van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling) kan je met gespecialiseerde medewerkers in alle anonimiteit chatten. Zij zullen er alles aan doen om je te helpen !

Mijn kind werd seksueel misbruikt, wat kan ik doen?

Child Focus behandelt gevallen van seksuele uitbuiting met een link naar kinderpornografie op het internet, kinderprostitutie of kindersekstoerisme. Wat (intra- en extrafamiliaal) seksueel misbruik betreft ondersteunen en informeren we de hulpvrager en verwijzen we indien nodig naar de geschikte instanties:

Weet dat jouw kind, als hij dat wil, anoniem kan chatten met gespecialiseerde via www.nupraatikerover.be (initiatief van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling).

Het is belangrijk om hulp te zoeken, want seksueel misbruik kan jouw kind geestelijke of neurobiologische schade toebrengen die mogelijk zijn ontwikkeling en zelfontplooiing in de weg staan. De gevolgen van het misbruik kunnen zowel op korte als op lange termijn zichtbaar worden: verlies van zelfvertrouwen, een afkeer van seksuele intimiteit, depressie, schuld- en schaamtegevoelens, kwetsbaarheid tegenover moeilijkheden in het leven, nachtmerries, ...

Deze problemen kunnen worden ingedijkt wanneer jouw kind zo snel mogelijk wordt behandeld. Samen met jouw steun kan een therapeutische begeleiding jouw kind helpen deze beproeving te overwinnen en zijn/haar evenwicht terug te vinden. Een professionele begeleiding van alle gezinsleden is soms aan te raden. De hulpverlener zal samen met jou nagaan of het opstarten van een gerechtelijke procedure tegen de misbruiker mogelijk is. Seksueel misbruik is uiteraard strafbaar door de wet. 

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies