Ontvoering door derden

Mijn kind werd ontvoerd, wat kan ik doen?

Verlies geen tijd: ga  zo snel mogelijk naar de politie in je buurt om de verdwijning aan te geven. De politie zal alles in het werk stellen om jouw kind veilig en wel terug te vinden. Daarnaast kan je de verdwijning ook melden aan Child Focus op het gratis nummer 116 000

Wat doet Child Focus ?

Mijn kind is slachtoffer geworden van een poging tot ontvoering, wat kan ik doen?

Meld deze poging aan de politie en contacteer Child Focus op het nummer 116 000. De consulent zal in de eerste plaats nagaan of jij en je kind al dan niet nood hebben aan specifieke psychologische bijstand. Als dat het geval is, dan zal hij jou in contact brengen met een adequate hulpverlening. Vervolgens zal de consulent, op basis van jouw verklaring, contact opnemen met de federale en/of lokale politie om na te gaan welke stappen verder kunnen worden ondernomen.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies