Wat kan ik doen als mijn kind ontvoerd is naar het buitenland ?

We raden je aan in eerste instantie te trachten de dialoog met de ontvoerende ouder open te houden of te herstellen. Daarnaast kan je een dossier openen bij Child Focus (bel gratis 116 000). Een consulent zal in dat geval samen met jou bekijken welke mogelijkheden in jouw geval kunnen leiden tot een oplossing voor de ontvoering.

 

Wanneer het mogelijk is een onderling akkoord te vinden heeft dit  vele voordelen. Het is een snellere en goedkopere manier om een oplossing te vinden dan een gerechtelijke procedure. Daarenboven wees onderzoek uit dat de kans op een terugkeer het grootst is en het akkoord doorgaans langer standhoudt na het beëindigen van de ontvoering. Een bemiddelaar kan helpen wanneer communicatie met de andere ouder niet meer mogelijk is. 

De brochure van het Pre-Mediation Bureau downloaden » Het Pré-Mediation bureau is momenteel niet beschikbaar via telefoon (0471/88.27.36). Gelieve hen te contacteren via e-mail (mediation@childfocus.org).

Wanneer bemiddeling niet mogelijk is, kan met de consulent van Child Focus bekeken worden of België een kinderontvoeringsverdrag afsloot met het land waar je kind zich bevindt. In dat geval kan een aanvraag tot terugkeer worden ingediend via de Belgische Centrale Autoriteit. Zoniet kan de consulent je doorverwijzen naar de FOD Buitenlandse Zaken. Deze autoriteit kan via ambassades en consulaten trachten een oplossing te bewerkstelligen.

We raden je aan een advocaat te consulteren die de nodige kennis en ervaring heeft in dergelijke zaken. Aarzel niet om onze lijst met gespecialiseerde advocaten internationale kinderontvoering te raadplegen.

In sommige gevallen kan het nuttig zijn bij de politie klacht in te dienen wegens ouderontvoering (art. 431 en 432 SWB). Een strafrechtelijke procedure kan evenwel een invloed hebben op de andere inspanningen die gedaan worden. Bespreek dit eerst grondig met jouw consulent.

 

Wanneer een kind door één van zijn ouders wordt meegenomen naar een ander land, heeft dit een invloed op zijn welzijn. Child Focus onderzocht de manier waarop het welzijn van kinderen onder druk komt te staan door de ontvoering en welke omstandigheden voornamelijk verantwoordelijk zijn voor dit effect. Verder hebben we ook gepraat met kinderen om na te gaan hoe zij die periode beleven en hoe ervoor kan gezorgd worden dat er meer rekening wordt gehouden met hun noden.

Het resultaat van dit onderzoek vind je in deze "Bouncing Back" Brochure.

Bekijk ook de video ↴

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies