Wat als mijn kind vermist is?

Wanneer je ontdekt dat je kind vermist is, ga je best zo snel mogelijk naar de politie in je buurt om de verdwijning aan te geven. De politie moet alles in het werk stellen om jouw kind veilig en wel terug te vinden. Daarnaast kan je de verdwijning ook melden aan Child Focus op het gratis nummer 116 000, waar de consulent jouw steun en toeverlaat wordt tijdens deze crisis.

Child Focus opent voor elke vermiste minderjarige die haar gemeld wordt een dossier en voor elke jongere tussen 18 tot 24 jaar indien het om een onrustwekkende verdwijning gaat.

Elk dossier is uniek en wordt individueel met aandacht behandeld. De consulent zal je regelmatig contacteren om te vragen hoe het met jou en je gezin gaat en om je te informeren over de stand van zaken in het opsporingsonderzoek.

Dankzij de samenwerkingsafspraken van Child Focus met de politie en het gerecht heeft de consulent tijdens het opsporingsonderzoek regelmatig contact met de politie en is hij een betrouwbare tussenpersoon tussen ouders en politie. De consulent gaat bij de politie na of de nodige stappen ondernomen worden om je kind terug te vinden en doet vanuit de opgebouwde kennis in verdwijningszaken suggesties over mogelijke pistes in het onderzoek.  

Naargelang de omstandigheden en volgens bepaalde criteria kan er beslist worden om de verdwijning onder de publieke aandacht te brengen (zoals door middel van een affichage, een persbericht, …). Deze beslissing gebeurt in samenspraak met alle betrokkenen en wordt enkel genomen indien het onderzoek hierdoor niet wordt geschaad. Child Focus geeft alle getuigenissen die via het nummer 116 000 binnenlopen meteen aan de politiediensten door.

De verdwijning van een kind heeft een invloed op het hele gezin. Naast de ondersteuning die Child Focus je biedt, kan er ook nood zijn aan een meer gespecialiseerde hulpverlening. De consulent helpt je bij het vinden van hulpverleningsorganisaties in je buurt en kan het contact vergemakkelijken door samen met jou de eerste stappen naar deze diensten te zetten.  

Wanneer is een verdwijning onrustwekkend?  

Een verdwijning wordt  als onrustwekkend beschouwd indien één of meer criteria uit de Ministeriële Richtlijn van 20 februari 2002 inzake de opsporing van vermiste personen van toepassing zijn: 

  1. de vermiste persoon is jonger dan 13 jaar; 
  2. de vermiste persoon heeft een lichamelijke of geestelijke beperking of mist de nodige zelfredzaamheid; 
  3. de vermiste persoon is afhankelijk van medicatie of medische behandeling; 
  4. de vermiste persoon bevindt zich mogelijk in een voor hem/haar levensbedreigende situatie; 
  5. de vermiste persoon bevindt zich mogelijk in het gezelschap van derden die zijn welzijn kunnen bedreigen of is het slachtoffer van een misdrijf; 
  6. de afwezigheid van de jongere is in complete tegenstelling tot zijn normale gedrag.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies