iCoach

Een opleidingsprogramma van Child Focus en de FOD Binnenlandse Zaken voor iedereen uit de professionele sector die een veilig en verantwoord gebruik van internet bij jongeren wil stimuleren.

 

 • Bent u reeds werkzaam bij Politie- en/of preventiediensten?
 • Wilt u kinderen & jongeren in scholen sensibiliseren voor een goed gebruik van internet? 
 • Werd u reeds gecontacteerd op het vlak van online veiligheid door één of meerdere scholen? 
   

Dan is deze informatie voor u bestemd!

Internet is een formidabel instrument met veel opportuniteiten en ontdekkingsmogelijkheden, maar het brengt ongetwijfeld ook mogelijke risico’s met zich mee.  

Kinderen op een verantwoorde manier leren omgaan met het internet is geen overbodige luxe. Een recent onderzoek toont aan dat meer dan 70% van de kinderen tussen 9 en 14 jaar één of meerdere accounts heeft op de sociale netwerken. 20% van de Belgische jongeren heeft daarbij geen profielbeveiliging ingesteld. Hun profielen zijn dus voor iedereen zichtbaar.  

Goed nieuws: het thema van de online veiligheid maakt al jaren deel uit van het lesprogramma van de scholen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De pedagogische teams van het basis- en secundair onderwijs willen de kinderen & jongeren wel sensibiliseren voor een goed gebruik van internet, maar ze weten niet altijd hoe ze dat moeten aanpakken of tot wie ze zich daarvoor moeten richten.   

Child Focus werkte dan ook een vormingsprogramma uit specifiek voor leerkrachten en schooldirecties om hen te ondersteunen bij de implementatie van de vorming omtrent de online media in hun lesprogramma. http://childfocus.be/nl/child-focus-academy

Parallel daarmee willen ook vele tussenpersonen, zoals u (politieagenten, preventieambtenaren, …) de scholen helpen bij de sensibilisering van hun leerlingen voor een veilig en verantwoord gebruik van de onlinetools.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar...

 • Bent u vertrouwd met de online technologieën die voortdurend evolueren?  
 • Beschikt u over de nodige relevante achtergrondinformatie? 
 • Heeft u pedagogische ervaring?
 • Kent u reeds educatieve lespakketten die het gesprek vergemakkelijken met de leerlingen rond e-safety?

 Kinderen sensibiliseren vraagt een grote verantwoordelijkheidszin en een aangepaste didactische benadering.

Met het project iCoach willen Child Focus en de FOD Binnenlandse Zaken een partnerschap tot stand brengen tussen de Politie en de preventiediensten van de gemeenten om de personeelsleden op te leiden die zich willen inzetten voor de online veiligheid van 10-14 jarigen en die willen meewerken aan preventieacties. Concreet, Child Focus Academy stelt een nationaal vormingsprogramma voor, namelijk de module «iCoach». Deze module bereidt u erop voor om het onderwerp van een veilig en verantwoord internetgebruik op een gepaste wijze te bespreken met kinderen, aan de hand van Child Focus’ educatieve tools. 

De module biedt expertise op het vlak van interneteducatie: er wordt uitleg gegeven over het internetgebruik, de cybertendensen, de opportuniteiten en de risico’s, maar ook, meer pedagogisch gezien, over de technieken van groepsbeheer. De deelnemers zullen eveneens gesensibiliseerd worden voor de visie van Child Focus over interneteducatie. Child Focus baseert zich daarvoor op een positieve communicatieboodschap die vertrouwen uitstraalt, waarbij de opportuniteiten van het web naar voren gebracht worden. De negatieve gevolgen die het internet soms kan hebben, zullen vermeden/beheerst worden dankzij de kritische geest van de jongeren, hun sociale competenties en hun veerkracht. 

Tijdens deze module wordt u gevormd voor het gebruik van diverse educatieve tools rond interneteducatie. Deze tools kunnen het uitgangspunt vormen om het gesprek aan te gaan met de leerlingen rond e-safety.

Na afloop van deze module zal u uitgenodigd worden om u te engageren als "iCoacher" in uw gemeente of politiezone. Zo wordt u lid van een nationaal iCoach-team. U wordt met andere woorden de referentie om in uw regio workshops te geven rond e-safety

Als u beslist om "iCoacher" te worden, dan zal u, na uw eerste bijgewoonde sessie door een Child Focusmedewerker, een erkenning krijgen met het iCoach-certificaat. Dit certificaat staat garant voor het delen van een positieve visie en een gedeelde deskundigheid ten aanzien van de online mediageletterdheid van kinderen.

Tot slot brengt dit project de sleutelactoren, Politie en preventiediensten, samen dankzij de creatie van een netwerk van opleiders «iCoach». Het project ondersteunt tevens de steden en gemeenten bij de uitwerking van hun veiligheids- en preventiebeleid wat internet betreft.  

 
Wat kun je verwachten op deze vormingsdag (onder voorbehoud)?

Voormiddag:

 • iCoachprogramma: ontstaan, inhoud, doel
 • Child Focus en e-safety: werking
 • Jongeren en internet: tendensen
 • Tips & tricks voor de leerlingen
 • Voor de klas: uitdaging én verrijking

Namiddag:

 • Voorstellen van de informatieve toolbox, online en offline
 • Overlopen van een voorbeeldles rond e-safety

Hoe deelnemen? 

Data en locaties die reeds bekend zijn:

 • 16/11/2021 (9u30-16u, sessie bij Child Focus)
 • 7/12/2021 (9u30-13u, sessie online)

U kan reeds kosteloos inschrijven via onderstaande link. Child Focus contacteert u zo snel mogelijk met aanvullende informatie. 

Voor wie?

Alle personen die de scholen ermee willen helpen een veilig en verantwoord internetgebruik bij minderjarigen te stimuleren of alle personen die reeds door een school gecontacteerd werden om dezelfde redenen, zoals:

        ✔ Politieagenten

        ✔ Preventiepersoneel van steden en gemeenten

        ✔ Preventieambtenaren van steden en gemeenten

        ✔ Leden van de onderwijscellen van de steden en gemeenten 

iCoach is niet geschikt voor maatschappelijk werkers, beroepspedagogen, leraren en docenten.

Er bestaat voor hen een specifieke pedagogische vorming in het kader van online mediaopvoeding; namelijk de "Clicksafe" module. 

Vragen? Contacteer Child Focus Academy via training@childfocus.org of via het nummer 02 475 44 11.

Tot zeer binnenkort, 

Het iCoach team

 

     

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies