Internet en kritische zin

We weten allemaal dat je online een pak voorzichtiger moet zijn. Alles lijkt mooi en 'bling bling', communicatie is zeer direct en horizontaal, nonverbale communicatie valt dan weer vaak weg en er is een information overload aan bronnen waar je je best moet doen om door de bomen het bos nog te zien.

Jongeren hebben dikwijls het idee dat alle informatie die ze op het internet te zien krijgen waarheidsgetrouw is. Chatgesprekken, e-mails, informatie op profielpagina’s, tweets…het kan altijd zijn dat bepaalde feiten verzonnen of aangedikt zijn. Een gouden tip is de info verifiëren en vergelijken met andere bronnen, maar afhankelijk van het type inhoud is dit niet steeds mogelijk. Vandaar dat het cruciaal is om jongeren een kritische blik aan te leren, zodat ze zelf een onderscheid leren maken tussen foutieve en juiste online info.

Absoluut nodig dus om de kritische geest van kinderen en jongeren aan te scherpen. Perfect, want dat is een thema dat je waarschijnlijk sowieso met hen wilt belichten! Gebruikt dus het internet hiervoor, want het is een geweldig middel om één en ander aanschouwelijk te maken.

Betrouwbaarheid van informatie

Als leerkracht behoort het tot je takenpakket om kennis door te geven aan de leerlingen, ook wat het vinden van kwalitatieve en betrouwbare informatie betreft. Dit is de onmisbare stap alvorens men de info zal interpreteren en ermee aan de slag gaat, bijvoorbeeld voor een huistaak. Vroeger, voor de digitale evolutie waren leerlingen voor hun opzoekwerk aangewezen op literatuur en zocht men info in de bibliotheek. Vandaag de dag kunnen jongeren beroep doen op het internet: een enorme rijkdom aan online info… Maar niet alles wat blinkt, is goud… Bepaalde gegevens zijn onvolledig, het kan gaan om verkeerde interpretaties of misleidende inhoud. Heel dikwijls zijn kinderen en jongeren zich hier niet bewust van. Ze veronderstellen dat al hetgeen ze vinden op het internet correcte info is. Internet is dus een ideale manier om jongeren aan te leren hoe ze informatie moeten interpreteren, evalueren en bronnen moeten nagaan.

Volgende opsomming van tips kan leerkrachten helpen om de problematiek aan te kaarten in de klas :

 • Maak leerlingen bewust dat info op internet soms niet volledig of zelfs foutief is:

Hoe?

 • Vraag aan de leerlingen om dezelfde informatie via verschillende websites op te zoeken en te vergelijken. Bv. De Chinese Muur. Vinden ze op elke website dezelfde informatie?
 • Creëer samen met de leerlingen een webpagina of een wiki op Wikipedia. Demonstreer dat in feite iedereen vrij is om te schrijven wat hij/zij wil. Niemand verifieert deze info
 • de leerlingen om inhoud op een website te evalueren aan de hand van verschillende criteria:
  • Is de informatie objectief of subjectief? Gaat het om exacte feiten of eerder om iemand die zijn mening uitdrukt? Neem bijvoorbeeld informatie die je vindt op een website van een politieke partij, dit is eerder subjectief.
  • Is de bron betrouwbaar?
  • Is de auteur bekend ? Gaat het om één enkele persoon? De kwaliteit van de gepresenteerde informatie hangt grotendeels af van de auteur
  • Wat is het doel van de website? Websites waar je bijna enkel reclameboodschappen te zien krijgt, zijn veelal niet te vertrouwen.
  • Zijn er contactgegevens te vinden op de website?
  • Wanneer was de laatste update van de website?
  • Verwijst de website door naar andere bronnen die aan het onderwerp gerelateerd zijn?

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies