Internet en respect

Online of offline: respect voor jezelf en anderen is een fundamentele basiswaarde in onze huidige samenleving. De technologie doet ons soms duizelen omdat ze zo snel verandert en een gevoel van afstand tussen ons en onze kinderen schept ... Maar je moet echt geen technisch wonder zijn om te weten dat de universele waarden van een goede samenleving – respect, beleefdheid, verdraagzaamheid, gelijkheid – ook op het internet gelden.

Wederzijds respect is een hoeksteen in onze relaties met anderen, en dat zowel online als offline. Het internet geeft vaak een vals gevoel van anonimiteit. Jongeren durven er dan ook meer dan 'in het echte leven'. En dat is vooral het geval als het om cyberpesten gaat, waar ze verder durven gaan zonder te beseffen hoezeer hun daden kunnen kwetsen. Maak je kinderen duidelijk dat het internet ook geen garantie op anonimiteit biedt. Zelfs e-mails die met een anoniem e-mailadres worden verstuurd, zijn traceerbaar.

Twee gemakkelijk te onthouden gulden regels van de Netiquette (= onze online-gedragsregels) plaatsen respect centraal:

  • Doe op het internet niet wat je in het echte leven ook niet zou doen
  • Behandel anderen op het internet niet zoals je zelf niet behandeld zou willen worden

 

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies