Bemiddeling in internationale kinderontvoeringen: een proefproject

Child Focus Nieuws

25-01-2017

Bemiddeling in internationale kinderontvoeringen: een proefproject

Sinds zijn ontstaan in 1998 behandelt Child Focus dossiers internationale kinderontvoering. Jaarlijks zijn er ongeveer 400 zaken, waarvan 250 effectieve kinderontvoeringen en 150 preventieve oproepen (de vrees van 1 ouder dat de andere ouder de kinderen zal ontvoeren).

Child Focus werkt voornamelijk samen met de FOD Justitie (de Centrale Autoriteit voor de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag van 1980 en de Brussel IIa Verordening en de FOD Buitenlandse Zaken.   

In 2012 was Child Focus nauw betrokken bij de creatie van een model om bemiddeling aan te bieden in internationale kinderontvoeringszaken en de oprichting van een netwerk van internationale familiebemiddelaars. Ondertussen heeft dit netwerk leden in alle EU lidstaten en op alle continenten. Ondanks het aanbod blijkt bemiddeling echter zelden gebruikt te worden in grensoverschrijdende familieconflicten zoals internationale kinderontvoeringen.  In slechts 9% van de zaken wordt gebruik gemaakt van bemiddeling om een oplossing te vinden. Dit staat haaks op de bevinding dat een onderling akkoord wel degelijk de grootste kans biedt op een effectieve terugkeer van de betrokken kinderen en op een oplossing op lange termijn.

Daarom heeft Child Focus – met de Belgische Centrale Autoriteit – besloten een proefproject op te starten om bemiddeling in internationale kinderontvoeringen aan te moedigen. Het bemiddelingsmodel is dat van het internationale netwerk Cross-border Family Mediators, gebaseerd op co-bemiddeling met één bemiddelaar uit elk land. Het model houdt rekening met de strikte timing die het Kinderontvoeringsverdrag van Den Haag oplegt en biedt een bemiddeling op 3 dagen aan. Een goede voorbereiding en organisatie van de bemiddelingssessies is primordiaal. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met alle betrokkenen en met medewerking van de betrokken advocaten.

Voor dit proefproject zal op 3 verschillende momenten en door 3 verschillende instanties bemiddeling worden voorgesteld aan ouders in een internationale kinderontvoeringssituatie:

- Wanneer één van de ouders (doorgaans de achterblijvende ouder) een zaak aanmeldt bij Child Focus. Op dit moment is er meestal nog geen terugkeerprocedure gestart;

- Wanneer een verzoek tot terugkeer aan de Belgische Centrale Autoriteit wordt gericht. De Belgische Centrale Autoriteit zal in dit geval de ouders inlichten;

- Bij de inleidende zitting voor de Familierechtbank die belast is met het verzoek tot terugkeer. Hiervoor werken 2 Belgische rechtbanken mee aan dit proefproject: de Rechtbank van Gent voor de Nederlandstalige zaken en de Rechtbank van Brussel voor de Franstalige zaken. In beide Rechtbanken zullen de bevoegde rechters de ouders in kwestie het bemiddelingsaanbod voorleggen.

Wanneer de rechter ouders doorverwijst naar bemiddeling, zullen zij onmiddellijk in contact gebracht worden met een Bemiddelingsbureau voor bijkomende uitleg en desgevallend de start van bemiddeling. Gedurende dit proefproject is deze bemiddeling zo goed als kosteloos voor de betrokken ouders (minimale bijdrage).

De Europese Commissie ondersteunt dit project financieel. De pilot loopt vanaf maart 2017 tot het einde van volgend jaar. In 2018 volgt een evaluatie.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies