Nieuw sensibiliseringsspel voor jeugdwerkingen en lagere scholen

Child Focus Nieuws

06-09-2016

Nieuw sensibiliseringsspel voor jeugdwerkingen en lagere scholen

Bij de start van dit nieuwe schooljaar lanceren we een spel voor de derde graad van het lager onderwijs en voor instellingen en verenigingen die werken met 10 tot 12-jarigen. Het is niet zomaar een speldoos, maar een heuse interactieve les, geanimeerd door onze vrijwilligers.

Dossier 116 000 

Het gaat om een detectivespel waarbij de kinderen, in kleine groepjes, gedurende 2 of 3 lesuren actief levensechte vraagstukken moeten ontwarren en raadsels moeten oplossen. Na de ontknoping volgt een nabespreking. De naam van het spel is ‘Dossier 116 000’, refererend naar het dag en nacht bereikbare gratis noodnummer 116 000.

Thema's

  • Verdwijning van kinderen en meer bepaald: is weglopen echt de oplossing wanneer je problemen ervaart in je leven?
  • Seksuele uitbuiting van kinderen, onder meer het omgaan met intimiderend of grensoverschrijdend gedrag en het belang er met vertrouwenspersonen over te kunnen praten.
  • Verstandig en verantwoord omgaan met internet en sociale media zodat risico’s worden vermeden.

Doel

De toon van de animatie is luchtig. Het accent ligt op het spel, de discussie en de groepsdynamiek. Na het spel kunnen de kinderen:

  • In eigen woorden uitleggen wat Child Focus doet en waarvoor je het noodnummer 116000 kan bellen.
  • In eigen woorden uitleggen waarom weglopen geen oplossing is, en dat integendeel dialoog en communicatie je kan helpen, ook als je denkt dat je probleem onoplosbaar is.
  • Uitleggen wat de bedoeling is van een opsporingsaffiche of –bericht.
  • In eigen woorden uitleggen wat je beter wel en beter niet op het internet plaatst, en een voorbeeld geven van een E-safety tip.
  • Een voorbeeld geven van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Voor en door kinderen en jongeren

Child Focus gelooft sterk in de positieve kracht van (intergenerationele) dialoog en empowerment van kinderen. Het is sinds enkele jaren een strategische keuze van de organisatie om zich (ook) rechtstreeks tot kinderen en jongeren te richten, via dit project en andere initiatieven. Telkens worden zij ook bij concept en realisatie van deze initiatieven betrokken.

‘Dossier 116 000’ wordt omkaderd door Child Focus-vrijwilligers, die we Ambassadeurs noemen. Zij krijgen daartoe een intensieve vorming en worden regelmatig gecoacht. Sinds 2012 bereikten onze 40 Ambassadeurs 23.000 kinderen in gans België (waarvan 8.200 in schooljaar 2015-2016). Traditioneel werd gewerkt met illustraties, het is op basis van de evaluaties en de feedback van leerkrachten en kinderen dat vanaf dit jaar de spelvorm wordt geïntroduceerd.

Interesse?  

De animatie beoogt kinderen van 10 tot 12 jaar en kan door scholen en verenigingen gratis aangevraagd worden via training@childfocus.org of via 02/4754439 (kantooruren). De klasleerkracht, opvoeder of monitor speelt een belangrijke rol bij de begeleiding van de kinderen.

‘Dossier 116 000’ kwam tot stand i.s.m. De Aanstokerij en met de steun van de Nationale Bank van België.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies