Open brief aan de leden van de federale overheid - Repatrieer de Belgische kinderen uit Syrië, dit is een noodsituatie!

Child Focus Nieuws

09-10-2019

Open brief aan de leden van de federale overheid - Repatrieer de Belgische kinderen uit Syrië, dit is een noodsituatie!

Op dit ogenblik zijn Turkse troepen, met steun van het Syrische Nationale Leger, het noordoosten van Syrië binnengevallen om Koerdische strijders terug te dringen.

Even daarvoor verklaarden de door de Koerden geleide Syrische democratische strijdkrachten (SDF) de opperste staat van paraatheid om de dreiging van een Turkse invasie het hoofd te bieden.

Wij, Child Focus, de Kinderrechtencommissaris en le Délégué général aux droits de l’enfant, dringen er bij u op aan de noodtoestand voor deze regio te erkennen en alle geïdentificeerde en gelokaliseerde Belgische kinderen, zo snel mogelijk te repatriëren. Zonder uitzondering.

Meer dan twee jaar geleden verklaarde de Belgische regering dat zij beslist had om alle kinderen jonger dan 10 jaar naar België terug te brengen. Voor de oudere kinderen zou de mogelijkheid tot repatriëring geval per geval worden bekeken. Sinds dit principieel besluit werden evenwel slechts zes niet-begeleide kinderen of weeskinderen, gelukkig ongedeerd, teruggebracht.

Al ruim twee jaar vragen velen onder ons u met aandrang om al het mogelijke te doen om Belgische kinderen te redden van deze menselijke tragedie. De Arabisch-Koerdische troepen in Syrië hebben de buitenlandse regeringen herhaaldelijk opgeroepen om hun "verantwoordelijkheid te nemen" voor de toestroom van hun onderdanen die sinds 2017 in opeenvolgende golven zijn gevlucht. Het VN-Comité voor de rechten van het kind heeft ook zijn bezorgdheid geuit over de situatie en heeft in zijn meest recente aanbevelingen, die in januari 2019 werden gepubliceerd, opgeroepen om de “repatriëring van alle Belgische kinderen, met hun familie indien mogelijk, vanuit de door IS-gecontroleerde conflictgebieden in Irak en Syrië”, te faciliteren.

De internationale gemeenschap heeft onlangs, als gevolg van tegenstrijdige uitspraken van het Witte Huis, gewaarschuwd voor de gevolgen van een Turks offensief, evenals de VN die zich voorbereiden op een nieuwe humanitaire crisis in Syrië.

We delen de verontrusting die door verschillende federale parlementsleden tijdens de plenaire zitting in de Kamer op 8 oktober aan u zijn doorgegeven. Zij hebben hun legitieme bezorgdheid geuit omtrent het waarborgen van onze veiligheid. Wij willen hier aan toevoegen dat de kinderen van de strijders   bescherming nodig hebben. Zij zijn onschuldige slachtoffers van een oorlog die hen niet aanbelangt.

Sinds 2011 heeft het conflict het leven van meer dan 370.000 mensen geëist en miljoenen anderen op de vlucht doen slaan. De danteske omstandigheden in de Koerdisch-gerunde kampen, vooral het Al-Hol kamp, hebben in de voorbije jaren het leven van te veel Belgische kinderen gekost. 

Wij dringen er bij u op aan om alleen te handelen of in overleg met de betrokken Europese landen, zoals Frankrijk en Nederland en ervoor te zorgen dat de betrokken kinderen zo snel mogelijk en onder de best mogelijke veiligheidsvoorwaarden gerepatrieerd worden.

Daarnaast stellen wij met klem voor dat u, vanuit de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, actie onderneemt om een alliantie te vormen met de ondertekenaars van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, zodat met name de Syrische en Iraakse kinderen geholpen worden om uit de hel te geraken waarin hun bestaan elke dag wordt ondergedompeld. Dat is de geest van een Internationaal Verdrag zoals het Verdrag inzake de rechten van het kind: de wederzijdse hulp en solidariteit van alle ondertekenende landen voor de belangen van alle kinderen in de wereld. Het zou voor ons onbegrijpelijk zijn waarom de leiders van ons land dit niet tot een topprioriteit maken.

Heidi de Pauw, directrice Child Focus
Bernard Devos, Franstalige kinderrechtencommissaris
Caroline Vrijens, Vlaamse kinderrechtencommissaris

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies