Terug naar school: in welke mate moeten scholen handvaten reiken voor online veiligheid?

Child Focus Nieuws

02-09-2019

Terug naar school: in welke mate moeten scholen handvaten reiken voor online veiligheid?

Mediawijsheid zit vanaf 1 september in de eindtermen van het secundair onderwijs. Child Focus vindt dit positief en hoopt dat scholen binnen dit kader meer aandacht zullen kunnen schenken aan online veiligheid, meer specifiek inzake de risico’s op problematische sexting, sextortion, grooming en andere vormen van seksuele intimidatie. Er dient voldoende tijd besteed te worden aan preventie in deze domeinen. Want ouders geven dikwijls aan zelf hierin onvoldoende ‘mediawijs’ te zijn en weten niet hoe ze met hun kinderen deze onderwerpen best aansnijden. Vorig jaar behandelde Child Focus nog 356 dossiers die hiermee te maken hadden, of 1 elke dag …

De invoering zal van toepassing zijn in de eerste graad van het secundair onderwijs. Maar bepaalde aspecten zouden al in de lagere school aan bod moeten komen aangezien jongeren op steeds vroegere leeftijd online actief zijn. Zo heeft 43% van 8-12 jarigen een smartphone. Ook op sociale media is deze generatie steeds jonger actief. De minimumleeftijd ligt daar op 13 jaar, maar de meerderheid heeft al een profiel op jongere leeftijd. En dat draagt risico’s met zich mee zonder dat de juiste handvaten worden aangereikt. Bij Child Focus openden we dossiers omtrent misgelopen sexting reeds vanaf de leeftijd van 11 jaar. Jongeren moeten dus tijdig de nodige tips en tricks aangereikt krijgen.

Child Focus biedt clicksafe-vormingen aan rond online veiligheid voor leerkrachten en professionals, organiseer hier een sessie: http://www.childfocus.be/nl/vormingen/opleidingen-voor-professionals

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies