Voor het eerst publiceert Child Focus een jaarverslag voor jongeren!

Child Focus Nieuws

18-05-2015

Voor het eerst publiceert Child Focus een jaarverslag voor jongeren!

Naast het klassieke jaarverslag verschijnt er dit jaar voor het eerst een versie voor tieners. Child Focus richt zich meer dan ooit ook rechtstreeks tot kinderen en jongeren.  Zij hebben een direct belang bij de preventie- en sensibiliseringstaken van de organisatie en zijn bovendien de ouders van morgen.  Child Focus vindt de inbreng van jonge mensen in haar werking van heel groot belang. Bij het tot stand komen van projecten die kinderen of jongeren aanbelangen worden zijzelf systematisch actief betrokken. Vanzelfsprekend hadden zij ook een inbreng in dit jaarverslag.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies