Een kind verdwijnt. Wat doet Child Focus?

Child Focus is actief op twee domeinen, enerzijds seksuele uitbuiting en anderzijds verdwijningen. De verdwijningsdossiers en de dossiers inzake seksuele uitbuiting worden behandeld door een multidisciplinair team van consulenten (psychologen, juristen, criminologen, sociologen, pedagogen, seksuologen en maatschappelijk assistenten). Daarnaast onderzoeken analisten de fenomenen van verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen en doen ze aan beleidsbeïnvloeding. Tot slot zijn er projectverantwoordelijken, die projecten en preventietools ontwikkelen en het grote publiek sensibiliseren.

Precieze taken 

In geval van verdwijningen informeert de consulent regelmatig naar de stand van zaken in het politieonderzoek, waakt hij erover dat er geen informatie aan de aandacht van de onderzoekers ontsnapt en zorgt hij ervoor dat de ouders en slachtoffers op een correcte manier worden bijgestaan. Enkel indien het onderzoek het vereist zal Child Focus opsporingsberichten verspreiden. Soms houdt de consulent ook na sluiting van het dossier verder contact. Indien nodig zal hij doorverwijzen naar de gepaste hulpverlening voor verdere psychosociale of andere begeleiding

In geval van seksuele uitbuiting en e-safety luistert de consulent met empathie naar het verhaal, probeert de ernst ervan in te schatten en peilt naar de noden van de persoon die ons contacteert, het slachtoffer en zijn omgeving. Hij informeert de persoon over mogelijke hulp of gerechtelijke procedures, en wijst hem zo nodig door naar gespecialiseerde diensten of organisaties. De veiligheid van het mogelijk slachtoffer, of van het mogelijk toekomstige minderjarige slachtoffer is hierbij prioritair. We werken nauw samen met de politie in gevallen van seksuele uitbuiting van kinderen. Gezien de fysieke, seksuele integriteit van kinderen moeten deze met alle mogelijke middelen beschermd worden.

 

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies