Schenkers

Jullie zijn onze belangrijkste partners

Kinderen sensibiliseren en opsporen is pas mogelijk door de hechte samenwerking met onze schenkers.

35% van onze financiering (2016) is afkomstig van jullie schenkingen. Jullie openen nieuwe perspectieven! Preventieprojecten kunnen wij dankzij jullie gedeeltelijk zelf financieren. En onze diensten zijn altijd gratis. Dit willen wij graag zo houden, en jullie kunnen ons daarbij helpen. Daarom zijn wij actief op zoek naar schenkers. Hoe wij dit aanpakken kun jij hier nalezen. Online doneren is de gemakkelijkste optie. Maak de keuze die jou het beste past!

► Deur aan deur 

Hand in hand voor meer zekerheid

De fondsenwervingsfirma Pepperminds  (www.pepperminds.be) en Child Focus werken samen. Pepperminds rekruteert studenten die ze samen met Child Focus opleidt tot fondsenwervers voor deur-aan-deur acties. Daar vragen ze u dan om onze organisatie te steunen, best maandelijks.

Het doel om kleine maandelijkse giften in te schrijven is om een diversifiëring van onze inkomsten te creëren. De maandelijkse kleine gift stelt Child Focus in staat om haar opdracht professioneel, onafhankelijk te blijven uitvoeren en om financieel op lange termijn te kunnen plannen. Deze solidariteit van kleine giftjes maakt een grote zekerheid.

Hoe werkt het?

Mensen worden op een tablet ingeschreven en ontvangen in hun mailbox een ‘dubbeltje’ van hun mandaat. Het is dus belangrijk op het moment van inschrijving uw e-mailadres op te geven. Eens ingeschreven hoeft u niet meer langs de bank te gaan, wij doen het nodige. Het is de bedoeling dat wij op lange termijn op u kunnen rekenen zodat wij onze toekomstplannen kunnen doorvoeren.

Controleer zelf!

Ter controle of de juiste fondsenwerver aan u deur heeft geklopt: Het rekeningnummer op het formulier is BE40 3630 4929 7763.

U steunt liefst éénmalig?

Wenst u toch liever éénmalig te steunen? Dan is de deur-aan-deur campagne niet de juiste weg maar kan u beter een gift doen op BE19 3101 2229 9912. De door ons betaalde studenten krijgen duidelijke instructies over maandelijkse steun en niet over het inschrijven van een éénmalige gift. Een termijn afspreken met de werver is niet mogelijk en wordt niet aanvaard.

U hebt u ingeschreven maar kunt u SEPA-domiciliering niet voortzetten?

Bel naar 02/475.44.36 of stuur een e-mail naar service@childfocus.org met de volgende gegevens:
-          Datum en plaats van inschrijving
-          Naam
-          Volledig adres en telefoonnummer
-          Unieke mandaatreferte (combinaties van cijfers en letters)
-          Reden van stopzetting

Hartelijk bedankt voor uw steun! Uw gift maakt het verschil!

► Telefonische oproepen 

Een kleine oproep staat ons toe om elke trouwe schenker te bedanken. Zo krijgen wij een beeld of het voldoende is wat ze voor Child Focus doen of ze meer willen betekenen voor ons doelpubliek. U bent mogelijks opgebeld om te vragen of

  • u een regelmatige schenker bent,
  • u nog weet waarom u schenker werd bij Child Focus,
  • u open staat om eventueel een hoger bedrag te schenken,
  • u naast uw schenking op een andere manier wenst bij te dragen,
  • als zelfstandige kantoormateriaal wenst aan te kopen.

Waarom bellen wij u?

Child Focus steunen laat toe om de sensibiliseringsacties verder te zetten. Maar eveneens het uitbouwen van de belangrijkste missie van Child Focus: het opsporen van vermiste kinderen alsook het tegengaan van de seksuele uitbuiting van kinderen. Daarvoor slaat Child Focus handen samen met twee communicatiebedrijven. Het kan dus gebeuren dat

  • U word gebeld van TomaCom - Mac Call (link) met de vraag of u eventueel uw maandelijkse gift wenst te verhogen. De eerstvolgende domiciliëring vindt plaats een maand na uw telefonisch akkoord. Alle volgende afhoudingen zullen elke volgende maand op dezelfde datum gebeuren.
  • U word gebeld door buy aid met de vraag om kantoorartikelen te kopen ten voordele van Child Focus. Door uw producten bij buy aid te kopen, ondersteunt u de missie van Child Focus. Via dit Gents bedrijf ontvangt Child Focus reeds sinds 2001 maandelijks 10% van hun omzet.

Nog vragen?

Wij staan zoals altijd ter uwer beschikking als u nog meer inlichtingen wenst. U kunt ook steeds het bedrag wijzigen of eventueel uw stortingen stopzetten per telefoon 02/475.44.36 of via mail service@childfocus.org.

Uw gift maakt het verschil!

 

► Testament 

Door Child Focus op te nemen in uw testament helpt u mee verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen aan te pakken. Zo staat Child Focus dagelijks kinderen en families bij en kunnen wij hen 24/7 helpen. We bieden preventiecampagnes voor jongeren, ouders en leerkrachten en ijveren verder voor betere wetten en een betere leefwereld van kinderen.

Het doel dat Child Focus voor ogen houdt is dat we er zijn voor ALLE kinderen, in voor hen bedreigende situaties - ‘het kind staat altijd centraal’.

Child Focus steunen kan op  twee manieren; u kan een schenking doen bij leven maar u kan Child Focus ook opnemen via uw testament. Zo versterkt u uw engagement naar een betere wereld. U kan bijdragen tot waarden die u belangrijk vindt en u kunt iets blijven betekenen, ook als u er niet meer bent.

Zou u dat willen? Leest u verder? 

CHILD FOCUS IN UW TESTAMENT

Wat zijn de voorwaarden?

De wet legt bepaalde beperkingen op, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u gehuwd? In welk stelsel? Bent u wettelijk samenwonend? Heeft u kinderen? 

CHILD FOCUS IN UW TESTAMENT

Wat zijn de voorwaarden?

De wet legt bepaalde beperkingen op, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u gehuwd? In welk stelsel? Bent u wettelijk samenwonend? Heeft u kinderen?

Hoe pak ik het aan?

Eigenhandig of notarieel.
Een testament kan eigenhandig geschreven zijn, voorzien van datum en handtekening. Dit testament laat u ook best registreren bij een notaris.
Het testament kan ook helemaal door een notaris worden opgesteld. Zo weet u zeker dat alles verloopt zoals u het wenst en valt uw testament zeker in de juiste handen.

Soorten legaten

In beide gevallen kunnen de bezittingen naar één of meerdere personen of een organisatie gaan.
Een algemeen legaat: alle goederen van uw nalatenschap, behalve het gedeelte dat u op een andere manier nalaat.
Een legaat ten algemenen titel: een bepaald percentage van uw goederen.
Een bijzonder legaat: een bepaalde som geld of een precies omschreven goed, zoals een huis, een schilderij, een juweel.

Het duolegaat

Met het duolegaat vertrouwt u een deel van uw nalatenschap toe aan Child Focus en het andere deel aan uw erfgenamen. Uw dierbaren betalen minder successierechten, zo is dit voor iedereen een win-win formule. Wenst u neven en nichten op te nemen in uw testament, weet dan dat hoe verder de verwantschap tov u is, hoe meer zij successierechten dienen te betalen. Waakt u erover het deel dat aan Child Focus zou toekomen voldoende groot is?

Waarom vertrouwen stellen in ons?

In de eerste plaats om ons werk: elk jaar opnieuw helpen we duizenden families en naasten van slachtoffers.

Maar ook omdat Child Focus lid is van VEF, de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving. Deze vereniging wilt de Belgische bevolking morele kwaliteit van de fondsenwerving en transparantie van de rekeningen waarborgen.

Helemaal overtuigd? Neem contact op:
service@childfocus.org.
Child Focus, Stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen
Houba de Strooperlaan 292 – 1020 Brussel
Ondernemingsnummer: 0461.449.289

► Fiscale attesten 

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies