Geschiedenis en Organisatie

► Geschiedenis van Child Focus 

Child Focus is een jonge organisatie, opgericht op initiatief van ouders van vermiste en vermoorde kinderen.

 • 1996 De Witte Mars was een betoging die plaats had op 20 oktober 1996 in Brussel nadat de zaak Dutroux losbarstte met diens arrestatie. Betogers kwamen op straat voor een beter werkend gerecht en voor een betere bescherming van kinderen.

 • 1997 Ouders van vermiste of vermoorde kinderen ondertekenen het Handvest van Genval. De Eerste Minister en de Koning Boudewijnstichting verlenen steun bij de oprichting van Child Focus. De statuten verschijnen op 24 september. Daniel Cardon de Lichtbuer is de eerste voorzitter.
 • 1998 Child Focus gaat effectief aan het werk op 31 maart. Het eerste samenwerkingsprotocol met de overheden over verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen wordt afgesloten.
 • 2000 Verhuis naar de huidige vestiging, aan de Houba de Strooperlaan, gebouw dat door Belgacom ter beschikking wordt gesteld. Eerste ‘vrijwilligersdag’.
 • 2001 Koningin Paola aanvaardt het erevoorzitterschap. Op 4 mei wordt de Europese Federatie Voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen in het Europees Parlement boven de doopvont gehouden.
 • 2002 De huidige versie van de Ministeriële Richtlijjn Opsporing van vermiste personen ziet het licht. Met de overheden wordt een samenwerkingsprotocol rond kinderporno afgesloten. Binnen Child Focus wordt een cel rond veilig internet voor kinderen opgericht. Eerste organisatie in Europa van de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen.
 • 2005 Eerste burgerlijke partijstelling. Eerste grote fondsenwervingscampagne.
 • 2007 Samenwerkingsprotocol inzake internationale kinderontvoeringen door ouders. Safer Internet Day voor de eerste keer in België georganiseerd. Jean-Louis Duplat volgt Daniel Cardon de Lichtbuer op als voorzitter van de raad van bestuur.
 • 2008 Samenwerkingsprotocol inzake vermiste niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.
 • 2009 Lancering van het Europese noodnummer voor vermiste kinderen 116 000. Grootschalige campagne rond cold cases.
 • 2010 Start Europees netwerk van internationale familiebemiddelaars.
 • 2011 Lancering en eerste inzet van Child Alert. Eerste gebruik van Sociaal Netwerk Sites voor opsporingsberichten.
 • 2012 Opening van een eerste chatkanaal om slachtoffers te helpen en wegwijs te maken. Child Focus geeft 404-page nut met NotFound.org, oporingsberichten worden verpsreid via de foutmeldingspagina.
 • 2013 Na uitgebreide interne en externe consultatie wordt de ‘Identiteit’ van de organisatie aangescherpt. In een meerjarenplan wordt vastgelegd dat de organisatie zich resoluut op verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen zal richten. Het betrekken van kinderen en jongeren zélf wordt een basisdoelstelling.
 • 2014 Koningin Mathilde werd officieel aangesteld als erevoorzitter van Child Focus. Koningin Mathilde volgt haar schoonmoeder op, koningin Paola, zij was 15 jaar lang erevoorzitter.
 • 2015 Het Belgische bedrijf Q-Lite heeft een netwerk ontwikkeld waardoor informatie van Child Focus snel op digitale infoborden terechtkomt. De gekende affiches blijven in gebruik, maar de digitale borden zijn een belangrijke aanvulling op opsporingsacties.
 • 2016 Child Focus krijgt meer slagkracht tegen kindermisbruik en mag zelf meldingen van kinderporno op het internet analyseren. Tot nu toe was het voor Child Focus strafbaar om websites met kinderporno te bezoeken om de beelden te bekijken.

► Financiële transparantie 

    

De stichters van Child Focus hebben erop toegezien dat de Stichting haar onafhankelijkheid t.a.v. de overheid kon behouden.

Om dat te bewerkstelligen moet Child Focus niet gecontrolleerd noch 100% gefinancierd worden door de staat. Het doel was dus om 50% gefinancierd te worden door de publieke overheden en 50% door de privé sector (cash giften of in natura van vennootschappen, evenementen ten voordele van Child Focus, giften en legaten van het grote publiek). Dit principe blijft geldig alleen moeten we herkennen dat sedert enkele jaren het deel van de belgische overheden draait rond de 30 à 40%.

Naast de bijdrage van de federale regering, vertegenwoordigd door de schenking van de Nationale Loterij, komen de andere subsidies en ondersteuningen van het Brussels Gewest, het Vlaamse Gewest, diverse provincies en gemeenten, en ook van de Europese Commissie, die al verschillende projecten steunde.

De giften van de privésector komen in de vorm van geld, met het grootste bedrag afkomstig van de Koning Boudewijnstichting, ofwel in natura, in de vorm van diensten of de aanbieding van ruimten of materiaal. Veel ondernemingen, groot en minder groot, zijn bevoorrechte partners van onze activiteiten en concrete projecten, ofwel rechtstreeks, ofwel via de verkoop van producten via buy aid of de organisatie van tombola's.

Het grote publiek steunt Child Focus met eenmalige of maandelijkse giften, de aankoop van artikelen van Child Focus, maar ook via speciale acties of events. In 2019 kon Child Focus op 24.371 schenkers rekenen. 

Dankzij dit geld kunnen we blijven strijden tegen verdwijningen en tegen seksuele uitbuiting van kinderen terwijl we ontredderde gezinnen volledig gratis hulp bieden.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies