Preventie

Cijfers & nieuws 2018 » 

Child Focus strijdt tegen de verdwijning van kinderen en/of hun seksuele uitbuiting (online en offline). Maar nog beter is het deze feiten te voorkomen. Dit door de fenomenen goed te bestuderen, ze zo beter te begrijpen, te lobbyen bij de betrokken overheden en andere instanties, het starten van preventie- en sensibiliseringscampagnes. Daarnaast bieden ze eveneens pedagogisch materiaal en vormingen aan.

Praten met je kind Veilig internetten Ambassadeursschool
Parler avec votre enfant Clicksafe école ambassadeur

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies