Child Focus Academy

 

Welkom bij de Child Focus Academy! 

IN HET KORT  

Voor Child Focus is het heel belangrijk om haar verschillende doelgroepen zo proactief en doeltreffend mogelijk te bereiken door hen op te leiden, te sensibiliseren en te mobiliseren. Het kind staat steeds centraal. Zijn welzijn, bescherming, opvoeding, maar zeker ook rechten zijn onze hoofdbekommernis.

Sinds haar oprichting ontwikkelt Child Focus verschillende vormings- en opleidingsprogramma’s over diverse onderwerpen die gelinkt zijn aan onze missies. Afhankelijk van het thema, richten we ons zowel naar kinderen, adolescenten en ouders als naar politiemensen, magistraten en anderen die professioneel met kinderen of jongeren bezig zijn.

Bij elke opleiding zijn vier waarden essentieel :

  • Child Focus wil ervoor zorgen dat kinderen, jongeren, mensen en organisaties zelfstandig kunnen handelen als ze geconfronteerd worden met een situatie die gelinkt is aan onze missies. Daarom willen we de kennis, competenties, veerkracht en vertrouwen van éénieder versterken en dat via aangepaste opleidingen.
     
  • Kwaliteit is de hoeksteen van onze opleidingen. Child Focus wil haar doelgroepen een echte toegevoegde waarde bieden dankzij opleidingen op maat.
     
  • Child Focus zorgt ervoor dat haar opleidingen complementair zijn met andere bestaande vormingsinitiatieven. Dat doen we door samen te werken met actoren die ervaring hebben in het uitbouwen van opleidingen op vlak van inhoud  zowel als methodieken. Daarnaast werken we vaak met  ‘Train-the-Trainer’-programma’s via organisaties die over goede circuits beschikken om de vormingen uit te rollen.
  • Het accent ligt op de praktijk. Child Focus is ervan overtuigd dat interactie, experimenteren en  voorbeelden aan de hand van concrete situaties, het memoriseren van informatie vergemakkelijken, maar vooral ook het wijzigen van gedrag stimuleren.   

De Child Focus Academy coördineert een tiental opleidingen. Ze beantwoorden telkens aan de specifieke verwachtingen van de doelgroep.
 

 

Kinderen en jongeren

Alle acties van Child Focus moeten kinderen en jongeren ten goede komen. We willen hen dan ook laten weten dat Child Focus er voor hen is en geven informatie over onze diensten en missies. Via deze sessies worden kinderen aangezet om een vertrouwenspersoon op te zoeken als ze  problemen of twijfel ervaren, in het online zowel als het offline leven.

Ouders en grootouders

Ouders en grootouders kunnen vormingsinitiatieven bijwonen die hen informeren over hoe ze kinderen en jongeren  kunnen ondersteunen in een veilig en verantwoord  internetgebruik. 

Professionals

Child Focus heeft verschillende opleidingen voor de vakmensen waarmee we actief samenwerken : leerkrachten, sociale werkers, politiemensen, magistraten, dokters, psychologen, pedagogen, preventiewerkers …

Bedrijven en service clubs

Child Focus geeft algemene informatiesessies of meer specifieke voorstellingen van onze diensten, missies en waarden. 

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies