Internet in het gezin

Tablets, gameconsoles, tv's met internetverbinding, smartphones, … Het internet verovert onze huiskamers en stelt ons voor nieuwe educatieve uitdagingen. Het verandert onze manier van communiceren en ontspannen. We moeten dat omarmen. Maar niet eender hoe... Iedereen – zowel klein als groot – heeft een kader voor een ‘gezond’ internetgebruik nodig.

Net zoals het veel tijd en energie kostte om onze kinderen te leren fietsen en op de verkeersrisico's te wijzen, vraagt het sensibiliseren rond veilig internetten eveneens aandacht en energie. Geen enkel technisch controlesysteem of filter kan immers ooit de plaats innemen van de dialoog, de opvoeding en het vertrouwen die nodig zijn om jongeren verantwoordelijkheid bij te brengen wat zijn internetgebruik betreft.

Nu het internet alomtegenwoordig is, kan en mag je het onmogelijk verbieden of beknotten. Maar het is wel zinvol om een duidelijk kader te scheppen, met nauwkeurige en realistische grenzen.

Stel jezelf enkele vragen voor je dit kader schept, zoals:

 • Wat doet mijn kind online en waarom?
 • Met wie praat hij/zij? Met vrienden of met mensen die hij/zij nooit heeft gezien?
 • Wat speelt hij/zij? Wat zijn de mogelijkheden en risico's van deze games? Welke leeftijdsgrens staat erop?
 • Hoe ga je om met de invloed van broers en zussen?
 • Op welke sociale netwerken is hij/zij actief? Is hij/zij daar oud genoeg voor?
 • Waarom zijn de meeste sociale netwerken verboden voor kinderen jonger dan 13 jaar?
 • Moet ik 'vriend' worden met mijn kind op Facebook?
 • Ben ik zijn/haar vertrouwenspersoon als er op het internet problemen opduiken? Heeft hij/zij iemand om mee te praten?
 • Kan mijn kind zijn/haar online leven beschermen? Beseft hij/zij dat het internet een openbare plaats is?
 • Hoe ga ik reageren als mijn kind ongepaste inhoud ziet? Hoe praat ik er met hem/haar over?
 • Heb ik mijn kind geleerd om te reageren als hij/zij online plots te maken krijgt met iets dat hem/haar van streek brengt?
 • Hoe kan ik hem/haar kritisch maken tegenover de informatie die op het internet circuleert en de personen die hij/zij ontmoet?
 • Wanneer het om gevoelige onderwerpen zoals seksualiteit gaat, weet mijn kind dan waar hij/zij informatie vindt die overeenstemt met mijn waarden?

Die vragen beantwoorden, zal je helpen het internet een plaats te geven in je gezin, in een positieve sfeer van dialoog en begeleiding.

Ook respect voor jezelf en anderen moet centraal staan in deze oefening.

Tools

Bekijk ons animatiefilmpje 'Charlotte' voor een moment van interactie met je kinderen online.
Ontdek het opleidingsprogramma 'Veilig Online’ dat Child Focus ontwikkelde voor ouders en grootouders, over veilig surfen voor kinderen en tieners.
Maak gebruik van onze 'conversation starters' om het internet op een luchtige manier te bespreken.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies