Hoe leer je je kind surfen op een veilige en verantwoorde manier?

De mogelijkheden van het internet zijn werkelijk eindeloos ... Het is dus belangrijk dat je die goudmijn met je kinderen deelt. Helaas schuilen er op het internet, net als daarbuiten, bepaalde risico's en valstrikken. Het is jouw taak als ouder om je kind te begeleiden op zijn ontdekkingstocht doorheen het internet. Interneteducatie maakt nu deel uit van de algemene opvoeding. Er bestaan geen wondermiddeltjes of technische snufjes die dialoog, vertrouwen, respect, gelijkheid en een kritische geest kunnen vervangen. Want die vormen de fundamentele waarden van opvoeding ... ook rond sociale media.

 

Praat met je kinderen over het gebruik van het internet. Bespreek wat ze er doen en wat ze er ontdekken. Deel ook je eigen ervaringen. Zo weten ze dat je altijd openstaat voor een gesprek. Die dialoog schept ook vertrouwen. Als het nodig is, zullen ze zich gemakkelijker eerst tot jou richten. Probeer zo open, zo positief en constructief mogelijk met ze te praten.

Doe met het gezin leuke dingen op het internet. Communiceer online met elkaar. Amuseer je! En wees niet bang. Speel samen met apps die ze leuk vinden, bekijk hun favoriete filmpjes, raadpleeg en vergelijk samen de informatie op nieuwe websites, ... Zo toon je dat je niet oordeelt over wat ze online doen. Ze zullen dan ook meer geneigd zijn om spontaan naar jou toe te komen als er problemen zijn. Het is dan ook gemakkelijker om zinvolle regels op te stellen, omdat je de websites die ze gebruiken, kent.

Maak duidelijke afspraken over het gebruik van de 'schermpjes'. Hoelang per dag mogen ze op het internet en om wat te doen? Wanneer? Spreek na afloop van het gesprek eventueel af dat je in de buurt blijft wanneer je kind surft. En waarom stel je samen geen gezinscontract voor het internetgebruik op, dat alle leden van het gezin ondertekenen en dat je in de buurt van de computers legt? 

Het internet mag in geen geval een taboe worden in het gezin.

Observeer je kind en de manier waarop het reageert als er online problemen voorvallen. Herinner het er regelmatig aan dat je er bent voor hem/haar. Zeg het dat het zich helemaal niet moet schamen om met jou of een leerkracht te praten over iets dat hem/haar van streek brengt. Integendeel, je zou zelfs trots zijn!

Leer ze hoe ze in het geval van problemen moeten reageren of werk samen reactiestrategieën uit: een schermafbeelding maken, praten met een vertrouwenspersoon, een inhoud melden, een programma afsluiten, …

Als je je ongemakkelijk voelt om over bepaalde onderwerpen te praten, zorg er dan voor dat je kind toegang heeft tot de gewenste informatie.

Kinderen denken vaak dat alles wat op het internet staat waar is. Leer ze dat niet alle informatie betrouwbaar is en dat ze deze moeten analyseren en vergelijken. Moedig je kind aan om kritisch om te gaan met het internet en de informatiebronnen te controleren. Leer het dat het belangrijk is om twijfels en vragen met jou of een leerkracht te bespreken.

Leg verbanden met het offline leven als je over het internet praat. Dingen die je kinderen in het echte leven nooit doen, mogen ze ook niet doen op het internet! Breng kinderen wederzijds respect bij. Het internet schept een vals gevoel van anonimiteit. Jongeren durven meer op het web omdat ze niet zien hoe anderen reageren.

Maak een e-mailadres voor het gezin aan en gebruik dat voor games en apps.

Voor kleine kinderen kun je het 'Veilig Internet Gezinspakket' gebruiken om te praten over veilig surfen. Voor tieners is er de fiche met tips en ideetjes  om een open en complexloos gesprek aan te gaan over dit onderwerp.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies