Is mijn kind verslaafd aan het internet?

Veel ouders vragen zich af hoelang ze hun kinderen op het internet mogen laten. De schermen zijn alomtegenwoordig, en het internet lijkt de vrije tijd van onze kinderen volledig in te palmen. Een cyberverslaving? Een overdreven internetgebruik? Problematisch gebruik of gewoon een passie?

Het is belangrijk dat je verslaving (een echte afhankelijkheid) niet verwart met een overdreven internetgebruik (een problematisch gebruik). Wetenschappers zijn het nog niet eens over de definitie van het concept cyberverslaving. We spreken dan ook van een problematisch internetgebruik.

Het aantal uren dat iemand voor de computer doorbrengt, zegt uiteraard veel over het overdreven karakter van het internetgebruik. Maar meer nog zijn een sociale breuk en een opvallende verandering in het gedrag duidelijke tekenen van een problematisch gebruik. De afhankelijkheid vertaalt zich geleidelijk in de nood om steeds meer tijd voor de computer door te brengen, zonder ermee te kunnen ophouden. Dat gaat sowieso ten koste van andere bezigheden. Maar de afhankelijkheid gaat ook gepaard met psychologische veranderingen en humeurigheid. Denk maar aan een leeg gevoel, agressiviteit, leugens enz. Die duik in de virtuele wereld is vaak een vlucht uit een moeilijke realiteit. Het is zelden toe te schrijven aan de webtechnologieën zelf.

Zolang je kind zijn andere activiteiten niet verwaarloost, hoef je je geen zorgen te maken over de kortstondige passie van je kind voor een game of app. Dit zou over moeten gaan. De afwisseling met andere hobby's of interesses is cruciaal.

Om de online doorgebrachte tijd in de hand te houden, zul je met je kind heel duidelijke afspraken moeten maken. Maak ze zinvol, zodat de kans groter is dat ze worden nageleefd:

  • Welke games zijn toegelaten en waarom? Probeer ze zelf eens te spelen om je beslissing te kunnen rechtvaardigen. Zo weet je wat je kinderen spelen.
  • Hoelang? Elke dag een beetje of twee keer per week?
  • Wanneer? Vóór of na het huiswerk? Vóór of na het eten?

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies