Foto’s, sexting, selfie

Kinderen en jongeren doen niets liever dan foto’s online plaatsen en delen met hun vrienden. Als ouder vraag je je wellicht soms af waarom jongeren daar nu precies zo dol op zijn.

Wat zijn de risico’s verbonden aan het delen van fotomateriaal in de cyberwereld?

Het e-safety team van Child Focus beschrijft de online etiquette die kinderen en jongeren kunnen hanteren wanneer ze online foto’s gaan posten.

 

Populariteit van online foto’s publiceren

De jeugd is tuk op het online verspreiden van beeldmateriaal (vakantiefoto’s, foto’s met vrienden, enz.).

Op die manier kunnen ze op een eenvoudige wijze hun vrienden, kennissen, familie enz. op de hoogte houden van de laatste gebeurtenissen. Omdat een beeld vaak meer zegt dan woorden, verkiezen jongeren veelal beeldmateriaal boven een tekstbericht.
Naast dit informatieve aspect, hangt het ook een stuk samen met het versterken van hun online imago.

Aangezien het aanbod aan applicaties, sociale netwerksites en andere technologische evoluties zoals smartphones het alleen maar gebruiksvriendelijker en dus gemakkelijker maakt om foto’s te nemen, te delen, te liken, te taggen enz. draagt dit interactieve aspect bij tot een groeiend succesverhaal.

Het risico is dat men geen rekening houdt met de mogelijke gevolgen. Daarnaast wordt er niet altijd stilgestaan bij het recht op afbeelding.

Foto’s en sexting

Sexting betreft het versturen of online verspreiden van  seksueel getinte foto’s of berichten. Sexting lijkt initieel onschuldig, maar er zijn wel degelijk risico’s aan verbonden. Jongeren doen dit meestal omdat ze willen experimenteren met hun liefje, hun grenzen willen aftasten of soms ook voor de grap of als uitdaging. Heel veel sexting-situaties zijn absoluut niet problematisch omdat de foto’s binnen de vertrouwde relatie blijven waarbinnen ze verstuurd werden en omdat jongeren voldoende respect hebben en deze beelden niet verder verspreiden. Maar dit is helaas niet altijd het geval.

 

Maar wat als die foto’s toch verspreid worden? Enkele tips voor ouders:

  • Stel je kind gerust, wees niet veroordelend. Hij of zij heeft er niet om gevraagd om op die manier online te verschijnen
  • Zit degene die de beelden verspreid heeft bij je kind op school, in de sportclub, in de muziekacademie,… licht de directie/trainer/verantwoordelijke dan zeker in
  • Probeer een zicht te krijgen op de situatie (wanneer, naar wie en welke beelden zijn er precies verstuurd?)
  • De beelden worden het snelst verwijderd door de persoon die ze verspreid heeft. Lukt dit niet dan kan je dit melden op de website in kwestie. Daarnaast kan ook Child Focus helpen. Je kan ons bereiken via 116 000 of clickhelp@childfocus.org

Uitgebreide info over sexting kan je hier vinden.

Selfie

Een selfie is een foto die je van jezelf maakt, meestal gebeurt dit met een smartphone. Het is een vrij recent en populair fenomeen bij kinderen en jongeren. Via sociale netwerksites en -applicaties zoals Snapchat, WhatsApp, Viber, Facebook, Instagram kunnen ze de foto online verspreiden en delen met hun vrienden.
Het is een manier om zichzelf online te profileren. Daar is op zich niets mis mee. Alleen staan jongeren soms onvoldoende stil bij het feit dat heel wat mensen deze foto te zien krijgen en dat de kans bestaat dat de beelden onomkeerbaar rondcirculeren op het net. Hoe je jezelf in beeld brengt en de manier waarop je de beelden verspreid kan dus wel degelijk gevolgen hebben. Zeker wanneer het gaat om pikante selfies. Het is dus goed om dit mee te nemen in de mediaopvoeding van je kind.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies