Pesten online

Cyberpesten is ook pesten. Het is een verderzetting van het klassieke pesten maar dan via internet. Door de technologie krijgt het een andere invulling, maar het fenomeen blijft hetzelfde. Als ouder is het niet altijd gemakkelijk te weten hoe je daarmee om moet gaan. Hoe voorkom je het pesten? Wat doe je als het probleem zich voordoet? Hoewel techniek en cyberpesten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, lijkt de aanpak sterk op die van klassiek pesten. Als ouder kan je bijna hetzelfde doen als wanneer je kind in het echte leven het slachtoffer zou zijn van pesterijen. Toch bestaan er technische reflexen waarmee je heibel kunt voorkomen of die de zichtbaarheid van het probleem online beperken. Leer je kind dus om zich online verantwoord en respectvol te gedragen, en vooral om in een moeilijke situatie over te gaan tot blokkeren, melden en erover te praten.

Hoe voorkom je cyberpesten?

Praat er meteen over! Wacht niet tot het probleem zich stelt om te reageren. Neem liever een dagelijkse constructieve houding aan door via communicatie en dialoog een klimaat van vertrouwen te scheppen in het gezin. Dit onderwerp mag in geen geval een taboe worden. Praat erover. Interesseer je voor de activiteiten van je kind online en toon het de technische hulpmiddelen die bestaan om het te beschermen. Als jij niet weet hoe dit moet, dan mag je er zeker van zijn dat je kind het wel weet. Vraag je kind het te tonen.

Zeg het dat je bij problemen altijd voor hem/haar klaarstaat, dat jij de aangewezen persoon bent om mee te praten en dat je niet zult oordelen.

Maar uiteraard is er geen gulden regel. Elke situatie is uniek en elk kind is uniek. De aanpak zal dus verschillen. Spoor je kind aan om zowel online als in het echte leven respect voor anderen te tonen, en geen informatie te publiceren die verkeerd kan worden opgevat.

Hoe reageer je op cyberpesten?

Ga, als er zich iets voordoet, niet meteen op zoek naar de schuldige, maar focus je op het welzijn van je kind. Zoek samen naar een manier om een einde te maken aan het pesten. Een kind dat gepest wordt, kent de dader vaak, ook al verschuilt die zich soms achter een anoniem profiel. Je kunt een bemiddelaar inschakelen om de pester te sensibiliseren en ervoor te zorgen dat er maatregelen worden genomen om de situatie recht te zetten. Maak gebruik van de technische middelen om de pester te blokkeren en hem/haar te melden op het gebruikte netwerk. Je kunt ook vragen dat de inhoud wordt verwijderd, ofwel aan de persoon die hem plaatste, ofwel rechtstreeks aan het netwerk.

  

 

Infofiche cyberpesten - ©Mediawijs

 

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies