Help, mijn kind kijkt porno…

Als ouders van een puber ervaar je dat je kind in deze leeftijdsfase volop op zoek gaat naar zijn of haar identiteit. Ook de ontdekking van zijn of haar seksualiteit speelt in deze periode een belangrijke rol.

Kenmerkend voor pubers is dat ze willen ontdekken wat seksualiteit is. Die zoektocht gebeurt vaak online.

Vanaf de pubertijd gaan (sommige) kinderen actief op zoek naar porno op internet. De hormonen gieren door hun lijf en het surfen naar porno verbieden heeft dan ook weinig zin. Wanneer je je kind betrapt met het kijken naar porno, kan je het moment aangrijpen om de seksuele opvoeding (weer) eens op te pakken.

Je kan bijvoorbeeld de eenzijdigheid die de meeste pornosites kenmerkt, bespreken: de meeste porno heeft louter aandacht voor 'de daad', zonder alles wat daarbij hoort. Ook het weinig realistische karakter, alsof elke vrouw zomaar beschikbaar is, kan je aankaarten.

Maak je kind bewust van het feit dat seks op internet, net als seks op tv, vaak heel anders is dan in het echte leven en laat hen ook kennismaken met een aantal websites die goede informatie over seks bieden.

Vind je het zelf niet zo gemakkelijk om een open dialoog te starten met je kind over seksualiteit? Enkele tips.

 

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies