Hoe bescherm je je privacy online?

Elke handeling op internet laat sporen na. Het becommentariëren van een post, het delen van informatie wordt allemaal opgeslagen. Op dezelfde manier gaan sommige websites ook tewerk, ze analyseren je internetgebruik en gaan na naar welke sites je precies surft. Een puur marketinggegeven eigenlijk. Reclameboodschappen afstemmen op jouw voorkeuren, hobby’s en interesses nagaan, is dan ‘piece of cake’.
Het bestaan van een digitale voetafdruk moet men ook aan jongeren uitleggen zodat zij op hun beurt hun persoonlijke gegevens kunnen afschermen en op een verstandige manier hun online privacy kunnen managen.      

En privacy in dit alles?

Je privacy beschermen, wijst voornamelijk op: niet te veel informatie delen. 13 % van de jongeren die op sociale netwerksites actief zijn, hebben de neiging om op hun profiel hun adres of telefoonnummer te publiceren. Een profiel dat in één op vier gevallen openbaar en dus voor iedereen toegankelijk en zichtbaar is.

Respect voor de privacy en bescherming van persoonsgegevens zijn twee essentiële elementen in onze huidige samenleving. Er bestaan tal van ethische codes en wettelijke bepalingen om dit recht te beschermen. Niemand houdt ervan om te zien dat zijn of haar persoonlijke gegevens zomaar overal verspreid worden. Kinderen en jongeren ook niet.  

Toch zijn er vaak jongeren die gemakkelijk hun persoonlijke gegevens (naam, adres of leeftijd ) vrijgeven op allerlei sites. Bijvoorbeeld om snel een e-mailadres aan te maken of aan een online wedstrijd mee te doen enz.

Ook jongeren die een profiel aanmaken op Snapchat, Facebook of andere sociale netwerksites hebben soms de neiging om een schat aan persoonlijke informatie te onthullen. Deze gegevens zijn zo gemakkelijk toegankelijk voor personen die deze gegevens willen misbruiken.

Hoe moeten we jongeren sensibiliseren om hun privégegevens te beschermen?

De bescherming van de privacy begint met een analyse van de toegankelijkheid van het profiel: Wie kan wat zien? Via de privacyinstellingen kan je de zichtbaarheid van een profiel beperken. Leg aan jongeren uit op welke manier ze dit precies kunnen doen. Denk ook eens samen na over de betekenis van ‘online vriendschap’. Leg het verband met het offline leven: er zijn mensen met wie we closer zijn dan anderen (hartsvriendinnen, kennissen, collega’s, …) dus online is dit ook het geval. Dit zal hen helpen om een onderscheid te maken in hun online vrienden en op die manier ook hun zichtbaarheid van hun profiel aan te passen.

Leg uit wat het recht op afbeelding precies betekent en leg de klemtoon op het respecteren ervan. Iedereen heeft het recht om te zeggen of zij/hij al dan niet akkoord is met het verspreiden van een online afbeelding waar hij/zij op afgebeeld is. Dit kan een invloed hebben op de e-reputatie.

Persoonsgegevens worden beschermd door het wettelijk kader. De wet (Belgische Grondwet, artikel 22) bepaalt dat iedereen recht heeft op respect voor zijn privé-leven. Deze wet is er om de consument te beschermen en ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet wordt misbruikt. De bescherming van de privacy is ook van toepassing online op sociale netwerken. Maar door zich te registreren op een platform, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden - waaronder het gebruik van privé-gegevens. Vandaar het belang om deze informatie aandachtig te lezen en jongeren te sensibiliseren rond het online plaatsen van persoonlijke gegevens. « Think before you post » is de boodschap!

Waakzaam blijven: enkele tips voor leerkrachten

  • Nodig ze uit om hun naam en die van hun vrienden in een zoekmachine te typen. Op die manier zullen ze zien welke informatie openbaar is en welke niet.
  • Vraag hen, op basis van deze oefening, om na te denken over de volgende vraag: Wil ik dat al deze gegevens voor iedereen toegankelijk zijn? Wat kunnen mijn vrienden zien? Wil ik dat leerkrachten alles te zien krijgen of een potentiële werkgever?
  • Gebruik de volgende oefening met uw leerlingen: hen vragen om classificeren sommige gegevens  « Wat zijn strikt vertrouwelijke gegevens en welke niet? », « Wat is voor mij intieme informatie? »
  • Bij de voortzetting van het privacy-debat, kan je de invalshoek – respecteren van de privacy van anderen – belichten. Leer ze om online persoonlijke gegevens of foto's van andere mensen niet te communiceren zonder hun toestemming.
  • De kernboodschap: Denk na alvorens je iets online publiceert of deelt!

Drie gouden regels:

1 ) Alles wat online gepubliceerd wordt, kan publiek worden

2 ) Alle ondoordachte online publicaties kunnen door iedereen gezien worden

3 ) Je online handelingen worden ‘vereeuwigd’ op het internet

Tools:

Verdere oefeningen vind je in het lespakket 'Think before you post’.
Bovendien kan je klassikaal (in kleine groepjes) Master F.I.N.D., een online game, spelen!

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies