Internet op school & in een organisatie

In een maatschappij die wordt gekenmerkt door sociale media, is het eenieders taak om van jongeren verantwoordelijke, zelfstandige en kritische digitale burgers te maken.
Professionele jeugdwerkers, leerkrachten en directie moeten aan iedere jongere de juiste waarden meegeven rond een verantwoordelijk internetgebruik.

Het digitale tijdperk in het onderwijssysteem

De vraag om jongeren wegwijs te maken in de digitale wereld van sociale netwerken wordt niet langer gesteld, op school wordt het als een soort van evidentie gezien.

Jongeren moeten complexe vraagstukken van online veiligheid begrijpen om zich op een juiste manier een weg te banen in de digitale samenleving. Daarom is het essentieel om hun vaardigheden en sociale vaardigheden, kritische zin en communicatietalent te versterken. Een veilig, verantwoord en intelligent internetgebruik moet deel uitmaken van het leerproces op school en/of een educatief traject. Met de klemtoon op het enorme potentieel van online-technologieën.

De ontwikkeling van een beleid rond jongeren en internet in het onderwijs moet volgende zaken voorzien:

Een regelgevend kader

 • Een educatieve ondersteuning
 • Betrokkenheid en toegewijdheid van al het educatieve actoren binnen het schoolteam
 • Een interdisciplinair educatief project
 • Training van zowel studenten, maar ook van de leerkrachten, directieleden en eventueel ouders

Op die manier zullen alle stakeholders ( studenten, docenten, opvoeders ) weten hoe je digitale platforms beschikbaar stelt en gebruikt. Dit kan nog vergemakkelijkt worden door het gebruik van bijvoorbeeld een charter, een intern reglement of een handleiding opgesteld door de directie.

Scholen en jeugdverenigingen moeten zich een aantal vragen stellen om een correct internetgebruik in hun werking op te nemen. Bijvoorbeeld :

Wat is de rol van internet binnen onze school/organisatie?

 • Is er een interne regelgeving aanwezig en is deze voldoende geïmplementeerd?
 • Is het internetgebruik gereglementeerd?
 • Hebben de leerlingen inspraak in deze aanpak?
 • Maakt internet een integraal onderdeel uit van de cognitieve aanpak van de instelling?
 • Wat zijn, voor de school, de uitdagingen inzake online media-opvoeding?
 • Wat zijn de vaardigheden en waarden die en wil en kan doorgeven aan de  leerlingen op het gebied van media-educatie?
 • Welke zijn de opportuniteiten op pedagogisch niveau?
 • Wat zijn de stappen die men kan nemen om op school een veilig internetgebruik te garanderen?
 • Vertrekt men vanuit een constructieve en positieve spirit?
 • Welke maatregelen treft men indien de jongere afwijkt van de afspraken?
 • En zijn deze sancties zinvol, geschikt en constructief?

Voor professionals die werken met jongeren rond een correct internetgebruik vindt men hier ter ondersteuning verschillende middelen en methodes om een verantwoord gebruik van sociale media te bevorderen en deze aanpak op een strategische wijze binnen de school of organisatie te integreren.

Lees meer over kritische zin
Vertrek vanuit een positieve benadering en wees creatief met je leerlingen!

Outils:

Pedagogische dossier 'Think before you post' 
Bekijk de vormingen Clicksafe van Child Focus 

 

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies