Wifi, smartphones en tablets op school ?

Laten we smartphones toe of niet? Is onze WIFI-connectie toegankelijk voor de leerlingen? Gaan ze dan niet heel de tijd online zijn ? Vragen die heel wat scholen zich stellen. Maar heb je al eens breder naar dit fenomeen gekeken? Misschien kan je in de klas zelf ook wel iets aanvangen met deze technologieën? Verrijken ze ons onderwijs of bemoeilijken ze het juist? 

Smartphones in de klas toelaten? Een delicate kwestie!

Als men eens rondkijkt binnen de schoolmuren, is het meteen duidelijk dat heel wat jongeren een smartphone bezitten. Deze expansie zorgde voor een ware revolutie, ook tussen leerlingen en leerkrachten, want tegenwoordig bezit meer dan 80% van de jongeren een smartphone!

Deze digitale switch zorgt ervoor dat: informatie kan worden opgezocht door één eenvoudig klikje, ouders kunnen verwittigd worden via een berichtje, foto’s kunnen worden getrokken en verzonden in enkele seconden.

Leerlingen helpen om hun mobiele apparaat te zien als een leermiddel

Vandaag de dag is het grotendeels verboden om in de klas smartphones te gebruiken, daarnaast worden ze wel getolereerd buiten de lesuren. Heel wat scholen verbieden smartphone-gebruik tijdens de lesuren omdat het storend is, omdat het de leerlingen teveel afleidt, omdat ze gebruikt kunnen worden om te spieken en omdat ze geen enkele educatieve meerwaarde bieden. Ja, inderdaad deze kleine mini-computers brengen heel wat met zich mee, maar er zijn ook tal van voordelen aan verbonden zoals het verzamelen en delen van kennis in en buiten de klas. Dus, waarom de vraag niet onder een volledig nieuw daglicht plaatsen en de focus leggen op het potentieel dat dit medium in de klas kan bieden. Het ontwikkelen van een goede strategie om de smartphone te integreren als leermiddel zoals:

  • Kritisch analyseren en vergelijken van informatie
  • Gebruik maken van applicaties (bv. een Instagram-wedstrijd organiseren rond een bepaald thema)
  • Werken met QR-codes die de leerlingen kunnen lezen
  • Klassikaal een video maken met je smartphone en deze op YouTube plaatsen

Het vraagstuk om digitale technologieën te integreren in de klas, in de lessen enz. is heel erg belangrijk. Er zijn zowel positieve als negatieve aspecten aan verbonden.

Eenmaal de aanpak geïntegreerd is, moet deze strategische visie duidelijk gecommuniceerd worden naar alle leerkrachten zodat al het personeel binnen de school grondig geïnformeerd is. Op die manier kan elk personeelslid coherent aan de slag. Een harmonieuze implementatie is de sleutel tot succes. Bijvoorbeeld, wanneer een smartphone in de klas verboden is en indien de leerlingen hun toestel in een lade of op een tafel moet leggen, dient deze aanpak in alle lessen op dezelfde manier doorgevoerd worden. Idem voor de maatregelen die worden genomen indien bepaalde afspraken niet worden nageleefd. De sancties moeten unilateraal worden doorgevoerd binnen de school.

Sociale netwerksites en een gsm… wat verandert dit?

Alles gaat sneller. Smartphones en tablets laten toe om nog meer up-to-date te zijn op sociale netwerksites: een foto of video kan in een mum van tijd geüpload worden op een sociaal netwerk en vervolgens becommentarieerd worden door vrienden. Vliegensvlug dus, waardoor de spontaniteit versterkt wordt, de communicatie vergemakkelijkt en men een momentopname de wijde wereld kan insturen. Maar door deze snelheid denkt men ook niet altijd even goed na wanneer men iets post. Bijgevolg is het nuttig om jongeren te doen stilstaan bij wat ze op het internet plaatsen, want eenmaal gepubliceerd kan de foto/video/commentaar nog heel lang een eigen online leven leiden.  

Tools:

Bekijk de vormingen "Clicksafe" van Child Focus
De tool "smartcards" in rubriek jongeren van de Media Center kan u helpen om over mobiel internet met uw leerlingen te spreken

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies