Binnen een school of jeugdwerking communiceren over online seksualiteit

Als leerkracht of maatschappelijk werker is het belangrijk om interesse te tonen in de online handelingen die leerlingen en jongeren stellen.  Praten met hen over wat ze allemaal op het internet zoeken, wie hun online vrienden zijn, wat hun favoriete games zijn maar ook naar welke websites men surft en ja, ook het thema seksualiteit komt daarbij aan bod. Voel je je niet erg comfortabel om hierover een gesprek aan te knopen? We geven verschillende tips die het al heel wat eenvoudiger maken om online seksualiteit bespreekbaar te maken in de klas, binnen de jeugdwerking, in de instelling, enz.

Online seksualiteit, het op zoek gaan naar informatie, beelden of ervaringen van andere personen rond dit thema, is iets wat gezien de groeiende seksuele leefwereld van jongeren op die leeftijd, perfect normaal is.
Maar aan seks op internet zijn ook een aantal risico's verbonden. Daar moeten we jongeren dus over inlichten, zodat ze hier bewust mee omgaan. In dit onderdeel vind je tips over hoe je online mediaopvoeding rond online seksualiteit het best aanpakt. 

Hier vind je tips waarvan je handig gebruik kan maken als je een gesprek met jongeren wil aanknopen omtrent seksualiteit en internet.

Hoe pak ik dit aan?

 • Je hoeft geen serieuze setting te creëren om met je kind(eren) te praten. Gebruik een bepaalde gebeurtenis, een tv-programma, een artikel in de krant enz. als vertrekpunt.
 • Hanteer een interactieve aanpak. Eenrichtingsverkeer is af te raden. Stimuleer de groepsdynamiek en inbreng van elke jongere.
 • Je kan werken met bestaande educatieve tools zoals het lespakket ‘Seks en internet connected’
 • Nóg meer lespakketten vind je in onderstaande link (ankertje naar hyperlinks)
 • Integreer de educatie rond online seksualiteit binnen het bestaande lespakket.
 • Neem elke vraag of opmerking van de jongere serieus. Respecteer het als men op bepaalde zaken niet dieper wil ingaan.
 • Praat niet enkel over dingen die kunnen misgaan en mogelijke risico’s, maar ook over interessante fora, websites, blogs enz.
 • Zorg dus dat je als leerkracht, directie of jeugdwerker ook op de hoogte bent van kwalitatieve websites waar jongeren info kunnen vinden over seksualiteit.
 • Laat je niet ontmoedigen als je tieners ‘afwezig’ lijken, het is niet voor iedereen even comfortabel om hier open over te communiceren.
 • Creëer een vertrouwensband, zo zorg je ervoor jongeren spontaan naar jou komt voor info en jou zien als vertrouwenspersoon.

Wat vertel ik rond online seksualiteit?

Maak van kinderen kritische internetgebruikers

 • Maak hen ervan bewust dat er veel onwaarheden op het web staan. Ook over seks.
 • Informeer zelf welke websites kwaliteit bieden rond seksualiteit.
 • Leg hen uit dat expliciete pornografische beelden fantasiebeelden zijn, en dat alles daarin draait om lust en genot. Leg uit dat seks ook een uiting van liefde kan zijn, tussen twee gelijkwaardige partners.
 • Maak hen duidelijk dat de media vaak een eenzijdig beeld ophangen van mannen en vrouwen. Dat de vrouw er vaak wordt afgeschilderd als ondergeschikt aan de man, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is.
 • Leer hen dat bepaalde zaken (bv. porno) voor sommige mensen aanstootgevend zijn of verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Je mag dit dus niet zomaar doorsturen.
 • Maak hen duidelijk dat seksuele grenzen verschillen. Er zijn bijvoorbeeld grote verschillen tussen jongens en meisjes in de beleving van seksueel getinte ervaringen op internet.

Leer je leerlingen om grenzen aan te geven, te herkennen en te respecteren

 • Maak hen duidelijk dat als ze iets niet willen, ze dat ook niet hoeven te doen. Ook niet als anderen dat 'hot' of 'cool' zouden vinden, of negatief zouden reageren op een weigering.
 • Leer hen 'nee' te zeggen en weg te klikken als iemand hen 'benadert' op een manier die ze niet prettig vinden.
 • Moedig hen aan om gebeurtenissen die hen slecht doen voelen te delen met iemand die ze vertrouwen.
 • Maak hen duidelijk dat seksuele grenzen verschillen. Er zijn bijvoorbeeld grote verschillen tussen jongens en meisjes in de beleving van seksueel getinte ervaringen op internet.
 • Leer hen dat bepaalde zaken (bv. porno) voor sommige mensen aanstootgevend zijn of verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Je mag dit dus niet zomaar doorsturen.
 • Maak hen ervan bewust dat ook op internet niets anoniem is. Als iemand iets niet wil, moet je dat respecteren, het gebruik van dwang of chantage is uit den boze.
 • Vertel dat je geen beelden van iemand mag doorgeven zonder toestemming van de persoon in kwestie. Zeker geen naaktfoto's: het is niet alleen kwetsend, maar ook strafbaar.

Maak duidelijke afspraken met je leerlingen over internetgebruik

 • Waarschuw hen voor de risico's van een persoonlijke ontmoeting. Als ze afspreken nemen ze best een vriend mee en doen ze dit best op een openbare plaats waar er veel mensen zijn.
 • Leer hen om ongewenste pagina's weg te klikken.
 • Zeg hen dat ze er met iemand over moeten praten als ze iets gezien of meegemaakt hebben waar ze zich ongemakkelijk bij voelen.
 • Spreek af dat ze geen foto's en filmpjes op het internet plaatsen, waar ze later spijt van zouden kunnen krijgen, of die als een seksuele uitnodiging geïnterpreteerd kunnen worden.
 • Leg hen uit waarom ze nooit telefoonnummers en adressen aan onbekenden mogen doorgeven.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies