Foto’s, sexting, selfie

Kinderen en jongeren zijn dol op het delen van online beeldmateriaal. Als leerkracht of jeugdwerker vraag je je wellicht soms af waarom ze daar nu precies zo’n fan van zijn.

Wat zijn de risico’s verbonden aan het delen van fotomateriaal in de cyberwereld?Het e-safety team van Child Focus beschrijft de mobiele etiquette die kinderen en jongeren kunnen hanteren wanneer ze online foto’s gaan posten.

Populariteit van online foto’s publiceren

De jeugd is tuk op het online verspreiden van beeldmateriaal (vakantiefoto’s, filmpjes met vrienden, enz.). Op die manier kunnen ze op een eenvoudige manier hun vrienden, kennissen, familie enz. op de hoogte houden van de laatste gebeurtenissen. Omdat een beeld vaak meer zegt dan woorden, verkiezen jongeren veelal beeldmateriaal boven een tekstbericht.

Naast het informatieve luik, hangt het ook een stuk samen met het versterken van hun online imago.

Aangezien het aanbod aan applicaties, sociale netwerksites en andere technologische evoluties zoals smartphones het alleen maar gebruiksvriendelijker en dus gemakkelijker maakt om foto’s te nemen, te delen, te liken, te taggen enz. draagt dit interactieve aspect bij tot een groeiend succesverhaal.

Maar het risico bestaat natuurlijk dat jongeren zich niet voldoende bewust zijn van de mogelijke gevolgen. Daarnaast wordt er niet altijd stilgestaan bij het recht op afbeelding.
 

Foto’s en sexting

Bij sexting gaat het over het versturen of online verspreiden van  seksueel getinte foto’s of berichten. Jongeren doen dit meestal omdat ze willen experimenteren, hun grenzen aftasten of soms ook voor de grap of als uitdaging. Heel veel sexting-situaties zijn absoluut niet problematisch omdat de foto’s binnen de vertrouwde relatie blijven waarbinnen ze verstuurd werden en omdat jongeren voldoende respect hebben en deze beelden niet verder verspreiden. Maar dit is helaas niet altijd het geval.

Enkele tips voor leerkrachten en jeugdwerkers:

  • Stel de jongeren in kwestie gerust, wees niet veroordelend. Zo zal je ook de ouders op de hoogte moeten brengen. Doe dit niet in het wilde weg, maar werk stap voor stap in samenspraak met het slachtoffer.
  • Licht de directie/trainer/verantwoordelijke dan zeker in
  • Probeer een zicht te krijgen op de situatie (wanneer, naar wie en welke beelden zijn er precies verstuurd?)
  • Praat met degene die de foto's verspreid heeft zonder hierin veroordelend te zijn. Eis dat de beelden verwijderd worden en betrek de ouders in de opvolging ervan. Heb ook oog voor zijn/haar emotioneel welzijn en zoek indien nodig naar hulp.
  • De beelden worden het snelst verwijderd door de persoon die ze verspreid heeft. Lukt dit niet dan kan je dit melden op de website in kwestie. Daarnaast kan ook Child Focus je helpen

Uitgebreide info over sexting kan je hier vinden.

Selfie

Een selfie is een foto die je van jezelf maakt, meestal gebeurt dit met een smartphone. Het is een vrij recent en populair fenomeen bij kinderen en jongeren. Via sociale netwerksites en applicaties zoals Snapchat, WhatsApp, Viber, Facebook, Instagram kunnen ze de foto online verspreiden.
Het is een manier om jezelf online te profileren. Daar is op zich niets mis mee. Hoewel jongeren vaak onvoldoende stilstaan bij het feit dat heel wat mensen deze foto te zien krijgen en de kans bestaat dat de beelden onomkeerbaar rondcirculeren op het net. Hoe je jezelf in beeld brengt en de manier waarop je de beelden verspreidt kan dus wel degelijk gevolgen hebben. Zeker wanneer het gaat om pikante selfies.

 

 

Tools

Serious game "Master F.I.N.D." over online privacy. Meer info in de Media Center, rubriek 'spel' (openen in Internet Explorer)
Affiche "veilig chatten" en bijhorende sticker. Ter beschikking via de Media Center

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies