Opleidingen voor professionals

Child Focus biedt ook opleidingen aan voor professionals en intermediairen:  iedereen die via zijn of haar professionele activiteiten in direct of indirect contact staat met de centrale doelgroep van Child Focus: kinderen en jongeren.

Met deze opleidingen wil Child Focus professionals informeren rond hoe ze moeten / kunnen handelen als ze geconfronteerd worden met problemen gelinkt aan onze missies.We willen hen leren hoe te reageren, welke reactieve en preventieve stappen ze kunnen zetten in geval van het weglopen van een kind, seksuele uitbuiting of problemen op internet zoals sexting, grooming …

Tijdens deze vormingsmomenten, krijgen professionals informatie die wetenschappelijk onderbouwd is, net als preventietips en -tools die aangepast zijn aan hun professionele situatie. We bekijken samen met de deelnemers de maatschappelijke evoluties en hoe een school / organisatie / begeleider hiermee om kan gaan. De concrete praktijk staat heel erg centraal.

Om ervoor te zorgen dat elke vormingsaanvraag  een aangepast antwoord krijgt, kiest Child Focus voor een aanpak op maat. We gaan samen met de aanvrager na welke de beste formule is om te beantwoorden aan de verwachtingen op het vlak van inhoud, doelgroep en planning. Eens het programma en de modaliteiten bepaald zijn, verzorgen medewerkers van Child Focus of expert-partners van andere organisatie de opleiding in kwestie.

 

1) CLICKSAFE-opleidingen  

Deze opleidingen willen een verantwoord gebruik van internet door kinderen en adolescenten promoten en dat via de professionals die hen omringen. Door deze tussenpersonen te sensibiliseren, willen we ze van nabij betrekken bij de online mediaopvoeding van kinderen en jongeren. Met kinderen of jongeren over internet praten of hen vragen om stil te staan bij hoe ze zich online gedragen, is evenwel niet eenvoudig. Deze opleidingen zijn dan ook zeer praktisch van aard en stellen pedagogische tools ter beschikking in functie van het gekozen thema. Zo kunnen de deelnemers na de opleiding onmiddellijk aan de slag. 

Informatiefiche

2) POLITIE-opleidingen  

Child Focus werkt dagelijks samen met de diensten van de lokale en de federale politie. Bij een verdwijning, het weglopen of de seksuele uitbuiting van een minderjarige staat onze organisatie ten dienste van het onderzoek en ondersteunt ze iedereen die betrokken is bij het dossier. Om deze samenwerking nog te verbeteren organiseert Child Focus – in het belang van het kind – praktische vormingen voor politiemensen en politiemensen in opleiding. Mogelijke thema’s: de diensten van Child Focus, weglopen, internationale kinderontvoeringen door een ouder, campagnes bij verdwijningen, online veiligheid …

Informatiefiche

 

 

3) iCoach

Een opleidingsprogramma van Child Focus en de FOD Binnenlandse Zaken voor iedereen uit de professionele sector die een veilig en verantwoord gebruik van internet bij jongeren wil stimuleren.

Kinderen sensibiliseren vraagt een grote verantwoordelijkheidszin en een aangepaste didactische benadering.

Met het project iCoach willen Child Focus en de FOD Binnenlandse Zaken een partnerschap tot stand brengen tussen de Politie en de preventiediensten van de gemeenten om de personeelsleden op te leiden die zich willen inzetten voor de online veiligheid van minderjarigen en die willen meewerken aan preventieacties. Concreet, Child Focus Academy stelt een nationaal vormingsprogramma voor, namelijk de module «iCoach». Deze module bereidt u erop voor om het onderwerp van een veilig en verantwoord internetgebruik op een gepaste wijze te bespreken met kinderen.

Meer info en inschrijving

4) JUSTITIE-opleidingen  

Justitie en Child Focus stellen samen alles in het werk om verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen tegen te gaan en te voorkomen. Magistraten nemen belangrijke beslissingen in dossiers. Child Focus wil de zetelende magistraten zowel als de magistraat-stagiairs dan ook duidelijk informeren over de mogelijkheden die onze organisatie biedt op operationeel vlak en op vlak van psychologische ondersteuning, omkadering, informatie naar de media en sensibilisering. Het gaat hier om een praktische en vooral operationele training.
Mogelijke thema’s: de diensten van Child Focus, weglopen, internationale kinderontvoeringen door een ouder, campagnes bij verdwijningen, online veiligheid …

 

Informatiefiche

 

 

5) Wat is Child Focus?  

Om professionals te helpen om het functioneren van Child Focus beter te leren kennen en hen vooral duidelijk te maken hoe onze organisatie hen kan helpen op operationeel vlak, maar ook op het vlak van preventie, geven we heel wat  informatiesessies over onze diensten, waarden en missies. Centraal staan de aanpak en de belangrijkste uitdagingen rond de thema’s waar wij mee werken, geïllustreerd met cijfermateriaal. De opleidingen gaan over thema’s als weglopen, verdwijningen, seksuele uitbuiting van minderjarigen en online veiligheid. 

Informatiefiche

 

6) Coaching-modules

Child Focus ontwikkelt informatie-, opleidings- en coaching-modules op maat van de aanvrager. De modules kunnen gaan over werkmethodes (bijv.: hoe jongeren betrekken in preventie- of vrijwilligerswerk), het functioneren van onze organisatie (bijv.: campagnes wanneer een kind vermist is of het proces bij een affichagecampagne) of allerhande andere thema’s gelinkt aan onze missies (bijv.: internationale kinderontvoeringen door een ouder, de strijd tegen online beelden van seksueel misbruik, veilig internetten …) 

Informatiefiche

7) Girl Power Squad (GPS)

Je kan 24/7 via 116 000 bij Child Focus terecht met vragen of meldingen omtrent het tienerpooierfenomeen of bij vermoeden van slachtofferschap. Naast haar operationele werk, trekt Child Focus ook de kaart van preventie. In dit kader heeft Child Focus de Girl Power Squad (GPS)-tool ontwikkeld. Een tool voor meisjes die verblijven in een jeugdhulpvoorziening, en hun begeleiders. Voor een vorming over het tienerpooierfenomeen en de GPS-tool kan u bij Child Focus terecht. Zo’n vorming aanvragen, kan via training@childfocus.org

Informatiefiche

 

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies