Workshops voor kinderen en jongeren

Jongeren staan centraal in alle acties van Child Focus. We maken er als organisatie dan ook een erezaak van om te bouwen aan een samenleving waarin kinderen en jongeren zich ten volle kunnen ontplooien en opgroeien, met de nodige waakzaamheid over moeilijkheden en problemen die ze op hun pad kunnen tegenkomen.

Child Focus wil kinderen en jongeren vooral tonen dat de organisatie er voor hen is en informeert hen over de diensten en missies. Daarnaast leert Child Focus hen om het gesprek aan te gaan met een vertrouwenspersoon als ze problemen of twijfels hebben in het online of het offline leven.

De ‘Dossier 116 000’-sessies

Jaarlijks bezoeken de Vrijwilligers van Child Focus zo’n 8.000 leerlingen op school.

Child Focus lanceert een spel voor de derde graad van het lager onderwijs, en voor instellingen en verenigingen die werken met 10 tot 12-jarigen. Het is niet zomaar een speldoos, maar een heuse interactieve les, geanimeerd door onze vrijwilligers.

Het gaat om een detectivespel waarbij de kinderen, in kleine groepjes, levensechte vraagstukken moeten ontwarren en raadsels moeten oplossen. Deze gaan over de belangrijkste thema’s van onze organisatie: de verdwijning van kinderen (met extra aandacht voor weglopers), seksuele uitbuiting en veilig internetten. Na de ontknoping volgt een nabespreking. De naam van het spel is ‘Dossier 116 000’, refererend naar het dag en nacht bereikbare gratis noodnummer 116 000.

Meer informatie


 

De ‘Internet: Safe & Fun’-ateliers 

Child Focus mobiliseert ook de internetindustrie en probeert hen te stimuleren om het thema van een goed gebruik van sociale media door kinderen deel te laten uitmaken van de maatschappelijke strategie van de onderneming. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de ‘Internet: Safe & Fun’-ateliers die opgezet worden met Proximus.

Elk jaar geven deze twee bedrijven sensibiliseringsateliers in lagere scholen in België. Ze worden vrijwillig gegeven door medewerkers van de ondernemingen. Child Focus levert het didactisch materiaal en zorgt voor de vorming van de vrijwillige medewerkers.

Jaarlijks zijn hier meer dan 150 personen bij betrokken. Meer dan 13.000 kinderen worden  dan ook elk jaar gesensibiliseerd.

Meer info ? Surf naar www.internetsafeandfun.Be

Opleidingen van partners

Child Focus vindt het belangrijk om complementair te zijn aan bestaande opleidingen. We aarzelen dan ook niet om opleidingsaanvragen door te spelen naar competente organisaties die al kwaliteitsvolle opleidingen aanbieden over het gevraagde thema. 

  • Kenniscentrum Mediawijsheid wil alle burgers vandaag en morgen in staat stellen om zich bewust, kritisch en actief te bewegen in een gemediatiseerde samenleving. Het speelt een coördinerende en inspirerende rol binnen het mediawijsheidsveld. 
    www.mediawijs.be
  • Mediaraven organiseert media-opleidingen voor jongeren in Vlaanderen.
    http://www.mediaraven.be/ 
     
  • Openbare Computer Ruimtes (OCR) van Vlaanderen en Brussel staan in voor workshops om de digitale competenties van jonge internetgebruikers te verbeteren en zo een veilig internetgedrag te verzekeren. Neem rechtstreeks contact op met het OCR van uw gemeente.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies