Seksuele uitbuiting

Cijfers & nieuws 2018»

Seksuele uitbuiting van kinderen kan verschillende vormen aannemen. Het kan zich afspelen in verschillende contexten en dit zowel offline als online. Zoals kinderpornografie, kinderprostitutie of kindersekstoerisme. Maar ook de online vormen als sexting, grooming en sextortion vallen hieronder. Andere problemen? Neem een kijkje op www.clicksafe.be

Voor Child Focus is het Verdrag van Lanzarote (2007) een belangrijke leidraad. Dit Verdrag, voluit het ‘Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik’, is een mijlpaal in de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen. Het legt de nadruk op preventie en bestrijding, het beschermen van de rechten van slachtoffers en het bevorderen van nationale en internationale samenwerking.

Contact opnemen met Child Focus

 • Je kan Child Focus contacteren via het gratis nummer 116000 (24u op 24, 7 dagen op 7) . Een gespecialiseerde consulent luistert aandachtig naar je verhaal, probeert de ernst van de situatie in te schatten en gaat na wat de noden van het slachtoffer en zijn omgeving zijn. De consulent informeert je en zorgt eventueel voor een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp of politie.
   
 • Ook Sensoa geeft meer informatie over jongeren, seksualiteit en misbruik.
 • Ben je minderjarig en heb je vragen over seksueel misbruik?
 • Word je seksueel lastig gevallen?
 • Word je vaak uitgescholden?
 • Is er iemand die je fysiek pijn doet?
 • Ken je iemand met zo’n probleem?
  Je kan hierover anoniem chatten op de website : www.nupraatikerover.be (initiatief van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling)

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies