Kinderprostitutie

Kinderprostitutie is een vorm van seksuele uitbuiting van kinderen. Ben je zelf het slachtoffer van kinderprostitutie? Heb je weet van situaties waarin kinderen (mogelijks) betrokken zijn bij kinderprostitutie? Of heb je vragen over kinderprostitutie? Neem dan contact op met Child Focus.

KinderprostitutieWat is kinderprostitutie?

Kinderprostitutie wordt als volgt omschreven:

“Kinderprostitutie is het gebruiken van een kind voor seksuele doeleinden waarbij bij wijze van betaling geld of een andere vorm van beloning of vergoeding wordt gegeven of beloofd, ongeacht of deze betaling, belofte of vergoeding aan het kind of een derde wordt gegeven of gedaan.” (Verdrag van Lanzarote)

Er zijn minstens twee actoren aanwezig, namelijk het slachtoffer en de klant. Meestal is ook een derde persoon (een tussenpersoon) betrokken, bijvoorbeeld een pooier, een bordeelhouder of een andere persoon die de prostitutie mogelijk maakt en/of hier op een of andere manier voordeel uit haalt.

Kinderprostitutie kan nooit vrijwillig gebeuren en is steeds strafbaar. Om minderjarigen beter te beschermen, heeft de Belgische wetgever een onweerlegbaar vermoeden van dwang ingesteld. Dit betekent dat minderjarigen nooit toestemming kunnen geven voor seksuele diensten tegen betaling. De wet maakt hierbij geen onderscheid tussen minderjarigen die voor eigen rekening werken en minderjarigen die door een pooier of andere persoon worden uitgebuit.

Ook via het internet kunnen kinderen slachtoffer worden van prostitutie.

Ben je slachtoffer of wil je kinderprostitutie melden?

Neem contact op met Child Focus via het gratis nummer 116000. Dat kan 24u op 24, 7 dagen op 7. Je krijgt één van onze medewerkers aan de lijn, die luistert naar jouw verhaal en samen met jou bekijkt welke stappen je kan nemen. Je kan ons ook via chat of e-mail contacteren

Studie van Child Focus over kinder- en jongerenprostitutie

Nieuwe technologieën zoals het internet maken een groot en belangrijk deel uit van het leven van kinderen en jongeren. Ze praten via deze weg met vrienden, doen nieuwe ervaringen op, leggen nieuwe contacten en delen met anderen wat hen bezighoudt. Uiteraard is dit positief voor hun ontwikkeling, maar we mogen ook de risico’s van nieuwe technologieën niet uit het oog verliezen.

Child Focus presenteerde in 2008 de resultaten van de studie 'Op het scherp van het net', een verkennende studie over grensoverschrijdend seksueel gedrag van minderjarigen via nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.

Uit de studie bleek dat het internet jongerenprostitutie kan vergemakkelijken. Het gaat hierbij zowel om volwassenen die minderjarigen benaderen als om minderjarigen die bewust of onbewust seksuele diensten leveren tegen betaling, bijvoorbeeld in ruil voor belkrediet. Meer en meer minderjarigen neigen naar grensoverschrijdend seksueel gedrag via internet en andere media. Ze voelen zich minder geremd en stellen handelingen die zij in het echte leven wellicht nooit zouden durven stellen.

Wie meer wil weten over hoe kinderen en jongeren veilig met het internet kunnen omgaan, kan heel wat tips en educatieve tools vinden op de pagina Veilig internetten.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies