Slachtoffers van tienerpooiers

 
"Wat zijn tienerpooiers?" op Radio 1. Beluister het fragment 
 
Child Focus voerde een exploratief onderzoek naar slachtoffers van tienerpooiers in Vlaanderen

 

Op vraag van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen heeft Child Focus een exploratief onderzoek gevoerd naar de problematiek van tienerpooiers in Vlaanderen. Het concrete doel van het onderzoek spitste zich toe op een plan van aanpak voor de slachtoffers.

 

Lees het volledige rapport hier ➤

 

 

Wie vragen of meldingen heeft rond de problematiek van tienerpooiers kan altijd bij Child Focus terecht.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies