Meldpunt seksuele misbruikbeelden van kinderen (kinderpornografie)

Vorig jaar kreeg Child Focus 1.728 meldingen van seksuele misbruikbeelden van kinderen. Help ons om een einde te maken aan dit fenomeen en de slachtoffers te beschermen door de beelden te melden via dit formulier. Het kan volledig anoniem. Dit zal ons toelaten om de beelden zo snel mogelijk van het internet te halen. Je helpt zo de slachtoffers om een nieuw leven op te bouwen.

Een gespecialiseerd team zal deze beelden analyseren. Ze zijn gebonden door het beroepsgeheim. Bij vermoeden van misbuikbeelden van minderjarigen, wordt het dossier overhandigd aan de federale politie of aan het INHOPE platform wanneer de beelden internationaal worden gehost.  

Wat zijn seksuele misbruikbeelden van kinderen?

Hoewel men in de strafwetgeving de term ‘kinderpornografie’ gebruikt, wordt in het algemeen gesproken van ‘seksuele misbruikbeelden van kinderen'.  Kinderpornografie doet immers geen recht aan de ernst van de situatie: kinderporno is geen porno; het beeld is het resultaat van seksueel misbruik waarbij reële minderjarigen betrokken zijn. Daarom pleit Child Focus voor een wijziging van de strafwetgeving.

Ben je slachtoffer of getuige van seksuele uitbuiting ?

De missie van Child Focus is om slachtoffers van seksuele uitbuiting en hun omgeving te steunen. Seksuele uitbuiting van kinderen kan verschillende vormen aannemen. Het kan zich afspelen in verschillende contexten en dit zowel offline als online. Zoals kinderpornografie, kinderprostitutie of kindersekstoerisme. Maar ook de online vormen als sexting, grooming en sextortion vallen hieronder.

Hieronder een paar organisaties waar je terechtkan indien je met een probleem zit dat buiten onze missie valt.

Volwassene die slachtoffer was van misbruik (niet recent), en dat een klacht heeft ingediend bij de politie :

Recent probleem. Nog geen klacht ingediend bij de politie :

Voor kinderen die slachtoffers zijn :

VK (Vertrouwenscetrum Kindermishandeling 1712)

 

Burgerlijk meldpunt

 

In 2002 heeft Child Focus besloten om een burgerlijk meldpunt op te richten voor de melding van dergelijke beelden. Dit  kadert in de strijd die de Europese Commissie voert in het voorkomen van schadelijke inhoud op internet en is dan ook tot stand gekomen met de steun van de Europese Commissie.

Seksuele misbruikbeelden?

Voor een omschrijving van ‘seksuele misbruikbeelden van kinderen' verwijst Child Focus naar de Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting en kinderpornografie.

Belgische wetgeving

 

Sinds 1995 bevat de strafwetgeving een apart artikel dat ‘kinderpornografie’ strafbaar stelt. Meer bepaald wordt het verwerven, het welbewust toegang verschaffen, het bezitten en het verspreiden van beelden van seksueel misbruik van kinderen strafbaar gesteld. 

Wat kan jij doen?

 

Help ons om de strijd aan te binden tegen seksuele misbruikbeelden van kinderen op het internet! 

Je kan alle materiaal op het internet die de integriteit van kinderen in gevaar brengt, anoniem melden.

StopItNow

Stop it Now! biedt ondersteuning aan mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. Een luisterend oor en advies voor wie zich zorgen maakt over zijn gevoelens of gedrag naar minderjarigen.

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies